Private bill – schrijf een factuur zonder business

Een man typt iets op een rekenmachine, er liggen veel rekeningen op tafelLaatst bijgewerkt op februari 16, 2022 door Energiebesparen

Als u van tijd tot tijd oude dingen verkoopt, moet u een privéfactuur schrijven. Het geeft beide partijen meer rechtszekerheid. Zelfs kleine diensten in het huishouden kunnen onder bepaalde voorwaarden als particulier worden uitgevoerd. Wij beantwoorden alle vragen die kunnen ontstaan bij het schrijven van een onderhandse factuur.

Moet je als particulier een factuur schrijven?

Nee. Privérekeningen zijn niet absoluut noodzakelijk voor kleine verkopen. Ze kunnen echter nog steeds de moeite waard zijn, omdat kopers en verkopers het bewijs hebben dat de aankoop of de levering van diensten heeft plaatsgevonden. Bovendien kan de koper sommige diensten en aankopen van de belasting aftrekken. Zonder ontvangst zou dit niet mogelijk zijn, vooral niet voor contante betalingen.Wanneer is een onderhandse rekening niet toegestaan?

Het is niet toegestaan om een privéfactuur te schrijven als de activiteit van commerciële aard is. Het moet non-profit georiënteerd zijn, een ondernemersbelang dienen, regelmatig of langdurig zijn. Als u de oude fiets op ebay verkoopt, kunt u een privérekening schrijven. Maar als u oude fietsen koopt en doorverkoopt, is het duidelijk een commerciële activiteit en moet het geregistreerd zijn bij de belastingdienst. Helaas is er geen precies gedefinieerde limiet. In geval van twijfel kunnen zelfs enkele transacties boven de 50 euro door de belastingdienst worden beoordeeld als een ondernemersbelang.

Wat moet ik opgeven op de onderhandse factuur?

Naam en adres van de verkoper/dienstverlener Naam en adres van de koper/opdrachtgever Factuurdatum Soort en omvang van de geleverde dienst Indicatie dat het om een onderhandse factuur gaat en er dus geen btw in rekening wordt gebracht. Betalingstermijn en bankgegevens hoeven niet te worden opgegeven, maar zijn ook nuttig.

Wat moet u doen op de privérekening niet opscheppen?

Factuurnummer en btw-nummer hoeven niet op de onderhandse factuur te staan. Ook de btw en de nodige informatie worden afgeschaft. Om dit te rechtvaardigen, moet er echter een aantekening zijn dat het een onderhandse factuur is en dat de informatie daarom niet nodig is.

Is er een garantie voor een onderhandse factuur?

Nee, er is geen wettelijke garantie. Volgens § 433 BGB moet het artikel echter “vrij zijn van materiële gebreken en eigendomsgebreken” bij levering. Alle gebreken en gebreken dienen voorafgaand aan de aankoop duidelijk schriftelijk of zichtbaar op foto’s te worden vermeld. Als u een artikel koopt ondanks gebreken, is er geen recht op retournering of herstel van gebreken in handmatig werk. In geval van niet-gespecificeerde schade, moet de koper de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte stellen om een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan blijft er een klacht over, bijvoorbeeld wegens fraude. Natuurlijk heeft de verkoper ook dezelfde optie als er binnen de deadline geen betaling is ontvangen.

Moeten particuliere verkopen en diensten worden belast?

Nee, zolang het echt een onderhandse verkoop is, zijn de inkomsten niet terugkerend en overschrijdt het bedrag bepaalde limieten niet. Toch is het de moeite waard om elke onderhandse factuur in de belastingaangifte te specificeren, want dan is er geen vermoeden van zwartwerk bij de belastingdienst. De grenzen voor de belastingheffing op particuliere verkopen zijn afhankelijk van de fiscale situatie van de persoon.

Wanneer is de private rekening belastingvrij?

Belastingen worden nooit weergegeven op de privérekening zelf. Toch kan het ook zonder bedrijf snel gebeuren dat de extra inkomsten uit de verkoop of dienst belast moeten worden. Om ervoor te zorgen dat u aan de veilige kant bent, vatten we hier alle belangrijke belastingen samen.

410 Euro extra inkomsten per jaar is belastingvrij
Het gaat hierbij om de neveninkomsten uit zelfstandige arbeid, d.w.z. particuliere, freelance of commerciële verkoop en diensten. Neveninkomsten zijn wanneer het hoofdinkomen wordt verdiend uit arbeid, d.w.z. als werknemer, ambtenaar of gepensioneerde. Deze hardheidscompensatie is echter geen toeslag, maar een vrijstellingsgrens. Zodra de extra inkomsten hoger zijn dan 410 euro, moet deze volledig belast worden. Dit is vastgelegd in § 46 EStG.

9.168 euro belastingvrije basisvergoeding (2019)
De basis belastingvrije som als alleenstaande is 9.000 euro voor 2018 en 9.168 euro voor de jaHR 2019. Inkomstenbelasting is alleen verschuldigd over inkomsten boven dit bedrag.

Vrijstellingslimiet van 600 euro voor particuliere verkooptransacties
– Vrijstellingslimiet à 600 euro per jaar
– Belastingvrij als er één jaar zit tussen aan- en verkoop
– Grond en gebouwen belastingvrij gedurende 10 jaar tussen aan- en verkoop

Welke artikelen zijn onderhandse verkooptransacties?

De verkoop van bepaalde kostbaarheden zijn particuliere verkooptransacties. Alle particuliere verkopen zijn belastingvrij tot de vrijstellingsgrens van 600 euro per jaar en kan zelfs volledig belastingvrij zijn. Voor de meeste artikelen geldt dit als er ten minste één jaar tussen de aankoop en verkoop zit:

– Goud en andere edelmetalen
–Kunst
–Bijouterieën
– Antiek of oldtimers
– Postzegel- en muntencollecties
–Vreemde valuta
– Cryptocurrencies

Andere kostbaarheden moeten minstens tien jaar worden bewaard om ze belastingvrij te kunnen verkopen. Voorbeelden hiervan zijn:
– Onbebouwde grond
– Gebouwen, delen van gebouwen of condominiums
– Rechten gelijkwaardig aan onroerend goed (woonrecht, erfelijk opstalrecht, erfelijk pachtrecht, delfstoffenwinningsrecht)

Helaas vermeldt § 23 EStG niet expliciet alle posten die onder dit type belasting vallen. Dit zijn echter altijd Onafhankelijk te beoordelen items die in waarde kunnen stijgen. Activavoordelen kunnen ook worden opgenomen. In de belastingaangifte moet de winst worden aangegeven in de bijlage SO (Overige inkomsten).

Bron afbeelding: torwaiphoto / stock.adobe.com

Deel artikel: