Digitalisering: nieuw financieringsprogramma voor ambachtelijke bedrijven

Met het financieringsprogrammaLaatst bijgewerkt op 2 december 2021 door A. Mroos

De moderne wereld van werk is digitaal! Digitalisering blijft ook een belangrijk onderwerp voor ambachtelijke bedrijven als ze op de lange termijn concurrerend en duurzaam willen blijven. Om de digitalisering in de vakhandel verder te bevorderen, zijn investeringen echter noodzakelijk. Sinds september 2020 verleent het federale ministerie van Economische Zaken en Milieu financiële steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) om hun digitale positie te verbeteren met het financieringsprogramma “Digital Now – Investment Promotion for SMEs”. Het financieringsprogramma kan tot 2023 worden gebruikt.

Waarom is het de moeite waard om te investeren in digitalisering?

Als we het over digitalisering hebben, bedoelen we meestal de conversie van analoge naar digitale processen. Dit kan bijvoorbeeld verwijzen naar het businessmodel of naar productie- en werkprocessen.Digitaal goed gepositioneerd zijn in je eigen bedrijf kan onder andere het voordeel hebben dat het werk vereenvoudigd wordt en effectiever gemaakt kan worden. Van duidelijkere boekhouding en meer bewustzijn via een succesvolle online aanwezigheid tot betere klantenwerving en -beheer, digitalisering kan het eigen werk succesvoller maken.

De investeringsvereisten kunnen echter sterk variëren, afhankelijk van het bedrijf en de huidige staat van digitalisering. Terwijl sommige bedrijven meer moeten investeren in digitale technologieën of de aanschaf van nieuwe apparatuur, is het in andere bedrijven noodzakelijk om werknemers op te leiden en beter te kwalificeren voor de digitale wereld van werk, terwijl andere bedrijven moeten zorgen voor een betere IT-beveiliging.

Met het oog op de winstgevendheid van het eigen bedrijf zullen investeringen in digitalisering op lange termijn dus onvermijdelijk zijn.

Ontvang financiering voor digitalisering met “Digital Now”

Wie wil investeren in digitalisering kan subsidies krijgen van het Federale Ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi). Dit is bedoeld als stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen om zich in het algemeen digitaal beter te positioneren.

Concreet kunnen de subsidies worden aangevraagd voor de volgende investeringen:

  • in digitale technologieën (bv. nieuwe apparaten of software)
  • in de kwalificatie van werknemers

Bedrijven kunnen op beide gebieden financiering aanvragen. De financiering wordt toegekend als subsidie en hoeft niet te worden terugbetaald. In totaal is het maximale financieringsbedrag 50.000 euro per bedrijf – voor investeringen in waardeketens of netwerken kan het financieringsbedrag zelfs oplopen tot 100.000 euro per bedrijf. Het minimale financieringsbedrag voor investeringen in digitale technologieën is 17.000 euro, terwijl dit minstens 3.000 euro is voor investeringen in de kwalificatie van werknemers.

Wie kan profiteren van de financiering?

De financiering is specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen.

  • met 3 tot 499 werknemers,
  • uit alle sectoren (vooral van de ambachten),
  • met een concreet digitaliseringsproject.

Hoe kan ik financiering aanvragen?

Sinds 7 september 2020 kan de financieringsaanvraag online worden ingediend via de speciaal ingestelde aanvraagtool.

Om de subsidies goed te keuren, moeten de bedrijven ook voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot hun digitaliseringsplan. Bij het aanvragen van financiering moeten aanvragers vragen beantwoorden. Bedrijven moeten de volgende vragen kunnen beantwoorden in hun financieringsaanvraag:

  • Wat is de huidige staat van digitalisering in het bedrijf?
  • Welke maatregelen moeten er genomen worden en hoe ziet het digitaliseringsproject er concreet uit?
  • Welke doelen moeten met de investering worden bereikt?

Naast deze specifieke vragen in de financieringsaanvraag moeten bedrijven er ook rekening mee houden dat het digitaliseringsproject nog niet van start mag zijn gegaan en dat er minstens één vaste inrichting of vestiging in Duitsland is gevestigd zodat de fondsen kunnen worden goedgekeurd. Het financieringsprogramma voorziet er ook in dat het gespecificeerde digitaliseringsproject binnen ongeveer twaalf maanden wordt gerealiseerd. Het gebruik van de goedgekeurde middelen moet verifieerbaar zijn.

Investeer nu in digitalisering!

De digitale wereld verandert stabiel – Daarom is het belangrijk om up-to-date te blijven. Denk dus goed na of en hoe jouw bedrijf zich beter digitaal kan positioneren. Kom je met concrete maatregelen en voldoet je bedrijf aan bovenstaande eisen, dan is het belangrijk om de aanvraag goed voor te bereiden. Dat betekent dat je een digitaliseringsplan moet opstellen en indien nodig advies moet inwinnen. Daarnaast moet je niet vergeten om vroeg genoeg te solliciteren, omdat de goedkeuring soms veel tijd kan kosten.

Natuurlijk ondersteunt blauw werk je ook in het digitale tijdperk. Naast het plaatsen en beheren van bestellingen, biedt het gebruik van het platform ook de mogelijkheid om een betere online aanwezigheid op te bouwen en uw zichtbaarheid op het net te vergroten.

Beeld: pressmaster / stock.adobe.com

Deel artikel: