Gebruik een korting op leverancierscredits en bespaar

Bouwmaterialen. Bakstenen in een magazijn.Foto door jollier_ – stock.adobe.com

Leverancierskrediet is een van de handigste en daarom meest populaire vormen van financiering in de geschoolde beroepen. Maar veel ambachtslieden zijn zich er niet van bewust dat ze voor dit gemak betalen met verschrikkelijk hoge rentetarieven. De kortingsbetaling is een veel goedkoper alternatief. Het volgende artikel laat zien hoe ambachtslieden profiteren van een korting, zelfs wanneer een krap budget wordt getoond.

Zo duur zijn leverancierskredieten in de praktijk

Veel ambachtslieden zijn zich er niet van bewust hoe duur een leverancierskrediet echt is en hoeveel geld ze kunnen besparen door met korting te betalen. Afzien van twee of drie procent korting klinkt in eerste instantie eerder als een lekbedrag. Maar om de kosten van een leverancierskrediet correct te berekenen, moeten ambachtslieden het extrapoleren naar het volledige jaar en de rentevoet van het leverancierskrediet vergelijken met andere leentarieven.Om het kostenvoordeel van contantkorting ten opzichte van een leverancierskrediet te illustreren, volgt hier een praktisch voorbeeld:

Een vakman koopt materiaal ter waarde van 12.000 euro netto bij een leverancier. De leverancier kent hem een betalingstermijn van 30 dagen toe. Als alternatief biedt hij de vakman een korting van drie procent bij betaling van de factuur binnen tien dagen.

Als de vakman gebruik maakt van het kortingsvoordeel, hoeft hij pas na tien dagen 11.640 euro te betalen voor de factuur. Als hij gebruik zou maken van het leverancierskrediet, zou hij pas na dertig dagen de volle 12.000 euro moeten betalen. Het leverancierskrediet is dus niet meer dan een krediet van de elfde tot de dertigste dag na facturering, waarvoor de leverancier EUR 360 aan rente Vereist. Omgerekend naar 360 dagen resulteert dit in een effectieve JKP van een ongelooflijke 54 procent.

De volgende formule kan worden gebruikt om het JKP van een leverancierskrediet te berekenen:

Jaarlijks percentage = (disconteringsvoet x 360) / (betalingstermijn – disconteringsperiode)

Met behulp van de getallen in het bovenstaande voorbeeld geeft de formule:

APR = (0,03 x 360) / (30 – 10) = 54 procent

Deze financieringsalternatieven hebben ambachtslieden

Financieringsalternatief 1: Geldmiddelen en kasequivalenten

Het eenvoudigste en handigste financieringsalternatief voor een leverancierskrediet is het contante geld op de bankrekening. Zeker in tijden van lage rente is het gebruik van een korting op liquide middelen een verstandige maatregel. Voor veel ambachtslieden is dit echter makkelijker gezegd dan gedaan, omdat hun rekeningen niet zelden in het rood staan. Velen van hen moeten immers de rekeningen voor hun bedrijfsmiddelen betalen voordat ze geld van hun klanten zien.

Financieringsalternatief 2: Rekening-courantkrediet

Ambachtslieden die niet voldoende liquide middelen op hun rekening hebben, moeten hun rekening-courantkrediet gebruiken voor de kortingsbetaling. Al is een rekening-courantkrediet met een typische rente van tien tot twaalf procent geen bijzonder gunstig financieringsalternatief. Gezien de aanzienlijk hogere rentevoeten van een leverancierskrediet is het echter zinvol om het rekening-courantkrediet te “tappen” voor het gebruik van een korting. Het grote voordeel van de roodstand is de eenvoud. Het is direct gekoppeld aan een bestaand account en hoeft dus niet apart aangevraagd te worden. Daarnaast kunnen ambachtslieden met hun bank onderhandelen over een uitbreiding van hun zichtrekening om contante kortingen mogelijk te maken.

Financieringsalternatief 3: Leasing

Terwijl leasing lange tijd beperkt was tot bepaalde goederen zoals voertuigen, kunnen ambachtelijke bedrijven nu bijna alles leasen. Het spectrum van geleasede goederen varieert van IT tot gereedschappen en machines tot kantoorapparatuur. Het is waar dat de kosten van leasing meestal hoger zijn dan de kosten van een met krediet gefinancierde aankoop van het geleasede actief. Het voordeel van leasen is echter dat de vakman het geleasede actief gedurende een bepaalde periode gemakkelijk kan gebruiken en na verloop van tijd aan de verhuurder kan teruggeven.

Financieringsalternatief 4: Leningen

Ambachtslieden die het niet eens kunnen worden met hun huisbank over een verhoging van hun rekening-courantlimiet, moeten ook leningfinanciering op internet overwegen. Over het algemeen is het voor zelfstandigen moeilijker dan voor werknemers om een online lening aan te vragen. Veel banken gaan het risico uit de weg om leningen te verstrekken aan mensen met fluctuerende en onregelmatige inkomens. Er is vandaagEr zijn echter tal van kredietinstellingen die, met een overeenkomstig goede kredietwaardigheid en voldoende onderpand van de kredietnemer, ook aan zelfstandigen lenen. Ambachtslieden doen er goed aan om de voorwaarden van online leningen te vergelijken. De kredietvoorwaarden van de verschillende aanbieders kunnen aanzienlijk van elkaar verschillen.

Financieringsalternatief 5: Leningen van promotiebanken

Een lening van een ontwikkelingsbank kan een alternatief zijn voor een lening via een gewone kredietinstelling, zoals een bank of een spaarbank. De ontwikkelingsbanken van de federale en deelstaatregeringen bieden bedrijven en zelfstandigen tal van leningsprogramma’s. Voordat u een lening aanvraagt bij een ontwikkelingsbank, moeten ambachtslieden zich er echter van bewust zijn dat dit type lening vaak aan zeer strikte voorwaarden is onderworpen. Ambachtslieden moeten daarom van tevoren duidelijk maken of ze volledig aan alle kredietvereisten voldoen. Bovendien vereisen de meeste leningsprogramma’s van ontwikkelingsbanken dat de bedrijfscijfers van het bedrijf en een bedrijfsplan worden ingediend. Het nadeel van een lening bij een ontwikkelingsbank is dat deze vóór een investering moet worden aangevraagd en nooit met terugwerkende kracht wordt verstrekt. Voor ambachtslieden die onder tijdsdruk staan bij het nemen van een investeringsbeslissing is een promotielening dus niet het juiste financieringsalternatief.

Financieringsalternatief 6: Aanbetalingen en kortingen

Veel ambachtslieden zien de mogelijkheid over het hoofd om liquiditeit van hun klanten te verkrijgen. In plaats van zelf in voorfinanciering te gaan voor een bestelling, kunt u voorschotten of voorschotten van uw klanten eisen voor voltooide gedeeltelijke diensten. Dergelijke vooruitbetalingen en kortingen zijn niet afdwingbaar voor alle bestellingen en klanten. In tijden van een schaars aanbod van ambachtslieden in veel beroepen zijn de kansen echter niet zo slecht.

Financieringsalternatief 7: Sneller facturen schrijven

Het is niet ongebruikelijk dat ambachtslieden er te lang over doen om facturen uit te reiken. Ambachtslieden moeten zich ervan bewust zijn dat de periode tussen het verlenen van een dienst en het verzenden van de factuur een gratis krediet is voor de klant. Daarnaast leert de ervaring dat late facturen des te laat door klanten worden betaald.

Financieringsalternatief 8: Bied zelf korting aan

Natuurlijk hebben ambachtslieden ook de mogelijkheid om betalingen van hun klanten te versnellen door kortingen aan te bieden. In dit geval moeten ze echter de korting vooraf opnemen in de prijs van hun service om uiteindelijk geen lager rendement te lijden.

Resultaat

Ambachtslieden moeten zich ervan bewust zijn dat een leverancierskrediet, hoewel handig, gepaard gaat met hoge kosten. Door gebruik te maken van een korting kunnen aanzienlijke bedragen worden bespaard op grote materiaalaankopen. Als je niet voldoende cash op je rekening hebt staan, kun je voor de kortingsbetaling terugvallen op tal van financieringsalternatieven.

Deel artikel: