Giften aftrekken van de belasting als onderneming? Dat gaat als volgt!

Donatiebewijs voor 200 euroAfbeelding Credit: Björn Wylezich / stock.adobe.com

Als particulier is het aftrekken van giften van de inkomstenbelasting relatief eenvoudig. Maar hoe kun je als ambachtelijk bedrijf belasting besparen? Welke soorten giften beïnvloeden de belastingdruk en hoe? Wij beantwoorden als ondernemer de belangrijkste vragen over donaties.

Voorwaarden

  • Onbaatzuchtige donatie zonder tegenprestatie. Sponsoring hoort daar niet bij.
  • Geen economische relatie met de ontvangende organisatie
  • Vrijwillige donatie. Als de schenking is bevolen door een rechtbank of een andere autoriteit, kan deze niet van de belasting worden afgetrokken.

Welke soorten giften zijn fiscaal aftrekbaar?

Non-profit organisaties

Alle donaties aan organisaties die de promotie van charitatieve, charitatieve of kerkelijke doeleinden dienen, zijn aftrekbaar (§ 52 tot 54 belastingwet).Donaties aan stichtingen

Stichtingen zijn ook non-profitorganisaties. Giften worden dus fiscaal gelijk behandeld. Het is hier echter ook belangrijk dat de donatie vrijwillig is en dat er geen rekening wordt gehouden. Een abonnement op Stiftung Warentest kon dus niet van de belastingen worden afgetrokken.

Donaties aan politieke partijen

Ook donaties aan politieke partijen kunnen van de belasting worden afgetrokken. Hier gelden echter andere voorwaarden dan bij non-profitorganisaties en stichtingen, en het is iets ingewikkelder. Jaarlijks kan maximaal 825 euro als schenking worden afgetrokken, voor gezamenlijk beoordeelde paren loopt het bedrag op tot 1650 euro.

Als de donaties echter boven dit bedrag liggen, kunnen ze nog steeds als bijzondere kosten worden afgetrokken voor een bedrag van 1650 (alleenstaanden) of 3300 euro (gehuwde paren). Als u nog meer heeft gedoneerd, kunt u de bijdrage overdragen als een donatie die wordt overgedragen naar de volgende jaren.

Wat is het maximale bedrag dat u van de belasting kunt aftrekken?

Volgens § 10b, lid 1, EStG gelden per jaar de volgende maximumwaarden:

  • 20 procent van het totale bedrag van het inkomen of
  • 4 per duizend van de som van de totale omzet en de in het kalenderjaar bestede lonen en salarissen

Als deze limieten worden overschreden, is dit geen probleem. Zij kunnen in het volgende jaar als schenkingsoverdracht in mindering worden gebracht.

Kunnen donaties als bedrijfskosten van de winst worden afgetrokken?

Dit hangt af van de rechtsvorm van het bedrijf. Bedrijven zoals GmbH of AG kunnen donaties als bedrijfskosten verrekenen, maar alleen tot bepaalde maximumlimieten. Als dit op u van toepassing is, praat dan met uw accountant voordat u een donatie doet om erachter te komen of u van deze gelegenheid gebruik kunt maken. In het geval van eenmanszaken of maatschappen zoals OHG, KG of GbR daarentegen worden de schenkingen beschouwd als privékosten van de ondernemer of aandeelhouder. In dit geval kunt u de giften in de aangifte inkomstenbelasting gewoon declareren als bijzondere lasten.

Welke invloed hebben donaties op de handelsbelasting?

Giften kunnen ook worden verrekend met handelsbelasting, zelfs als ze in het geval van partnerschappen niet met de winst worden verrekend. In het geval van handelsinkomsten is een vermindering van het bedrag van de donatiekosten mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Dit zijn donaties ter bevordering van fiscaal bevoorrechte doeleinden volgens § 9 Nr. 5 GewStG. Donaties aan politieke partijen zijn uitgesloten!
  • De donaties moeten afkomstig zijn uit de fondsen van de commerciële onderneming. Schenkingen uit particulier vermogen hebben dus geen effect op de handelsinkomsten. Een uitzondering is mogelijk als u het geld uit het ondernemingsvermogen haalt en direct daarna schenkt.

Wanneer heb je een donatiebon nodig?

Voor donaties tot 200 euro volstaat het bankafschrift van de bank als bewijs. Vanaf 200 euro heb je een donatiebewijs nodig van de organisatie waaraan je hebt gedoneerd. Om dit donatiebewijs door de belastingdienst te laten erkennen, moet de volgende informatie beschikbaar zijn: naam van de donateur, het bedrag van de donatie en het bewijs dat de organisatie geen winstoogmerk heeft. In het geval van schenkingen in natura moet ook de waarde van de goederen worden vermeld. De meeste organisaties versturen automatisch donatiebonnen per post of e-mail. Overigens hoef je sinds het aanslagjaar 2017 het donatiebewijs niet meer mee te sturen met de belastingaangifte, maar moet je het wel goed bewaren als de belastingdienst daarom vraagt. Vanaf het belastingjaar 2021 is devereenvoudigd bewijs van donatie voor donaties tot 300 euro.

Deel artikel: