Het uurloon van een vakman

Hoe het uurloon van een vakman wordt samengesteldLaatst bijgewerkt op juli 13, 2022 door Energiebesparen

Voor wat renovatie of reparatie in het huishouden en in de woningbouw zeker niet, je kunt niet om een vakman heen. Vooral de laatste jaren zijn ambachtslieden in trek als nooit tevoren. Tegelijkertijd maken veel klanten zich zorgen over de prijzen van ambachtslieden. Wat ze niet weten: Het geschatte uurtarief vertegenwoordigt niet het werkelijke uurloon van de vakman, omdat dit ook de bedrijfskosten van de operatie dekt.

Waaruit bestaat de prijs per uur?

Natuurlijk varieert het uurloon voor ambachtslieden van regio tot regio en van bedrijf tot bedrijf. In de regel kun je kosten van 40 tot 60 euro verwachten voor een knutseluur. Voor een uurloon lijkt dit nogal wat te zijn, het minimumloon ligt immers ver onder. Klanten beschuldigen ambachtslieden al snel van woeker zodra ze de factuur van de ambachtsman ontvangen. Men moet er echter rekening mee houden dat deze ambachtelijke prijzen niet alleen zijn samengesteld uit het loon. We laten je zien hoe ambachtslieden hun uurtarief berekenen.Het uurtarief bestaat uit:

 • Indirecte loonkosten
 • Bovengronds
 • Uurloon

Bijkomende loonkosten zijn bijvoorbeeld sociale bijdragen, ziekteloon of betaalde vakantiedagen voor ambachtslieden. Overheadkosten zijn daarentegen bedrijfskosten die niet specifiek zijn toegewezen aan een afdeling of referentiewaarde. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn bij verwarming, elektriciteit of water. Het blijkt dat de werkelijke inkomsten van het ambachtelijke bedrijf aanzienlijk lager zijn dan de prijs die op de factuur van de ambachtsman staat. U moet er ook rekening mee houden dat kosten voor materialen en reizen ook worden vermeld als items op de factuur van de vakman.

Bent u op zoek naar een vakman? Plaats dan gewoon gratis de bestelling bij ons en u ontvangt aanbiedingen van ambachtslieden uit uw regio.

Vind ambachtslieden

Uurloon voor ambachtslieden afhankelijk van beroep en opleidingsniveau

Welk uurloon uiteindelijk voor een vakman wordt vastgesteld, hangt ook af van de betreffende handel. De regio is ook cruciaal, want ook hier fluctueren de prijzen en salarissen van ambachtslieden, soms is er zelfs een verschil tussen het land en de stad. In de regel worden uurlonen voor ambachtslieden voorgeschreven in de collectieve overeenkomsten van de respectieve federale staat. Informatie hierover wordt bijvoorbeeld gepubliceerd door de kamers van ambachten.

Daarnaast maakt het natuurlijk verschil wie uiteindelijk de activiteit van de betreffende vakman uitvoert. Natuurlijk heeft een stagiair een lager uurloon dan een gezel. Als de meestervakman de opdracht zelf uitvoert, kan hij natuurlijk ook een hoger uurloon inschatten dan de gezel. Vergeet ook niet dat de kosten op de rekening van de ambachtsman natuurlijk toenemen naarmate meer ambachtslieden de taken uitvoeren. Natuurlijk moet u zich ervan bewust zijn dat voor bepaalde activiteiten gewoon meer dan één vakman nodig is.

Het uurloon van veel ambachtslieden is geregeld in cao’s

Natuurlijk kan het uurloon van de ambachtsman niet als een forfaitair bedrag worden gespecificeerd, omdat het, zoals reeds beschreven, van persoon tot persoon verschilt. Sommige transacties worden echter als duurder beschouwd dan andere, wat natuurlijk ook afhangt van wat er moet gebeuren. Voor ambachtslieden die worden ingehuurd voor een kleinere renovatie, zoals schilders, is het ambachtsuur meestal goedkoper dan voor ambachtslieden die nodig zijn voor een groot bouwproject, zoals elektrische en loodgieters, metselaars of dakdekkers.

De uurlonen zijn meestal gebaseerd op de cao-lonen, die regelmatig worden aangepast:

 • Schilders en vernispers:
  • vanaf 11,40 € voor ongeschoolde arbeiders
  • 17,51 € basissalaris (3e reisjaar)
  • 20,14 € voor voorman
  • tot 23,14 € voor hooggekwalificeerde masters
 • Elektricien, elektrische handel:
  • 15,54 € na de training
  • 18,31 € basissalaris
  • 31,10 € voor hooggekwalificeerde studenten met Master Professional of studies
 • Dakdekker:
  • 14,80 € voor ongeschoolde arbeiders
  • 19.52 € Basisloon
  • 22,45 € voor voorman
  • 33,82 € voor hooggekwalificeerde masters
 • Sanitair/verwarming/airconditioning/loodgieters:
  • tot 15,66 € voor montagehelpers
  • 19,61 € basissalaris (4e dienstjaar)
  • € 20,06 tot € 29,60 voor meesters

Wat is het basisloon?

Het basisloon is het normale loon voor een geschoolde arbeider ouder dan 21 jaar in de laagste loongroep. Het wordt gebruikt als basis voor het berekenen van de andere loongroepen.

Een laag uurtarief kan een teken zijn van zwartwerk

Natuurlijk moet u verschillende bedrijven vergelijken bij het kiezen van een vakman om de juiste vakman te vinden. Laat je echter niet per se alleen beïnvloeden door het uurtarief van de ambachtslieden, want het goedkoopste bedrijf is niet altijd het beste. Tegelijkertijd moet u opletten, vooral als de aangeboden prijs opvallend laag is. Want dat kan een teken zijn van zwartwerk. Als bedrijven onder het wettelijk minimumloon voor hun werknemers vallen, maken ze zich vatbaar voor vervolging. Tegelijkertijd kunnen klanten ook schuldig zijn als ze wisten dat het bedrijf zich bezighield met zwartwerk. Betrouwbare dienstverleners herkennen u aan verschillende factoren. Bovenal is het belangrijk om de rekening van de vakman niet contant te betalen, maar altijd over te maken.

Deel artikel: