Kelders onder water – wat kun je doen?

Een kelder staat onder water.Bij hevige regenval, wateroverlast na een sneeuwsmelt of een gesprongen leiding kan het voorkomen dat een kelder vol water staat. Als dit is gebeurd, moet je als huiseigenaar of huurder op een paar dingen letten om de schade laag te houden. Hier zijn enkele waardevolle tips voor het geval dat.

Voorzorgsmaatregelen

Als er al zware regen of overstromingen zijn aangekondigd, is er vaak niet veel tijd. Daarom is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen , vooral als u in een overstromingsrisicogebied woont. Op de website van het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbijstand (BBK) vindt u informatie over preventie bij mogelijke overstromingen:

 • Bereid je huis voor: koop zandzakken, bekistingsplaten, waterdichte multiplexpanelen en siliconen
 • Gevaarlijke stoffen of chemicaliën buiten het bereik van water brengen
 • Plaats waardevolle meubels en elektrische apparaten op de bovenste verdiepingen. Ruim de kelder indien mogelijk op
 • Bescherm de stookolietank tegen drijfvermogen veroorzaakt door water: bevestig het bijvoorbeeld aan de muur of verzwaar het met ballast
 • Neem voorzorgsmaatregelen:
  • Bewaar voedsel en drinkwater veilig
  • Koop een radio op batterijen
  • Houd een zaklamp bij de hand
  • Koop campingkachels en toiletten

Daarnaast adviseert de BBK om in een vroeg stadium na te denken over hoe zieke of behoeftige mensen en, indien nodig, huisdieren in een gevaarlijke situatie kunnen worden verzorgd en geëvacueerd.Een andere verwijzing heeft betrekking op het overleg met buren voor gevallen waarin telefoon en mobiele telefoon niet meer werken. Hier beveelt de BBK aan om nood- en gevarensignalen te identificeren, evenals een verdeling van rollen voor noodsituaties.

Wat te doen tijdens een noodgeval

Als er in uw regio overstromingen dreigen, is snelle actie vereist. Om te voorkomen dat veel water de kelder binnenkomt, moet u de terugstroomkleppen van de kelder controleren en ramen en deuren afdichten, volgens BBK. Bovendien moet u elektrische apparaten en kachels uitschakelen in kamers die door water worden bedreigd. Om het risico op elektrische schokken te minimaliseren, is het ook raadzaam om de hoofdschakelaar van het huis in het algemeen uit te schakelen.

Als het water al in de kelder is omdat het door deuren, ramen, afvoeren of zelfs muren en vloerplaten dringt, is de eerste regel, zoals in elk geval, zelfbescherming. Over het algemeen moet u nooit in de kelder blijven tijdens overstromingen, omdat dit levensbedreigend kan zijn. Breng uzelf en uw dierbaren in veiligheid tegen de massa’s water totdat het te voorzien is dat het water geen verdere gevaren oplevert.

In principe moet je natuurlijk anderen helpen, als het even kan. Maar breng jezelf niet in gevaar. De BBK adviseert ook uitdrukkelijk om instructies en barrières van hulpdiensten in acht te nemen.

Schade documenteren

Zodra de acute gevarensituatie voorbij is, moet u de schade documenteren met foto’s en metingen. Niet alleen kunt u beter schade claimen bij de verzekeringsmaatschappij, maar ook noodzakelijke reparaties en opruimwerkzaamheden kunnen baat hebben bij deze informatie. Let bij het documenteren van de schade ook op bronnen van gevaar zoals lekkende stookolie of uitwerpselen. Als u dit vaststelt, verwittig dan onmiddellijk de brandweer. In geen geval mag u beginnen met pompen tijdens de overstroming. Het water in huis oefent een tegendruk uit op het water buiten, waardoor uw muren worden beschermd tegen verdere mechanische belasting.

Neem zo vroeg mogelijk contact op met uw verzekeringsmaatschappij, beschrijf de schade en bespreek de verdere procedure met uw contactpersoon. Voortijdige of onjuiste opruimacties kunnen anders schade veroorzaken die de verzekering niet uitkeert.

Opruimen na de noodsituatie

Als het water is weggelopen, moet het water in de kelder worden verwijderd. Naast pompen kunnen ook emmers en reinigingsdoekjes worden gebruikt. Als er slib achterblijft, moet u het verwijderen of spoelen als het nat is, omdat gedroogd slib erg hardnekkig is. Voordat u de brandweer belt om uit te pompen, moet u weten welke kosten u mogelijk maakt en of uw verzekering deze dekt. De regelgeving verschilt van gemeente tot gemeente.

Als het water wordt verwijderd, moet u een schadelijst maken en de schade mett documenteer foto’s en getuigen. Dan kan het opruimen beginnen. Beschadigd meubilair, als het niet kan worden gerepareerd, moet apart worden weggegooid. Elektrische apparaten moeten worden onderhouden door een gespecialiseerd bedrijf voordat u ze weer in gebruik neemt, anders kan kortsluiting het gevolg zijn. De zekeringkast die zich mogelijk in de kelder bevindt, moet ook worden gecontroleerd voordat u de stroom weer inschakelt.

Om verdere vochtschade aan het gebouw te voorkomen, is drogen noodzakelijk. Hiervoor worden radiatoren en ventilatoren gebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen u hierbij ondersteunen. Beschadigd behang en vloeren moeten meestal worden verwijderd en vervangen. Modder die door de bodemplaat of grote scheuren dringt, kan bewijs leveren van schade aan de statica. Ook hier is het belangrijk om nauw contact te onderhouden met uw verzekeringsmaatschappij en bij twijfel een expert te raadplegen. In blauarbeit.de kunt u contact opnemen met tal van ambachtslieden die u graag helpen de schade te verwijderen en uw kelder te herstellen.

Welke verzekering dekt schade?

Bij waterschade gaat het erom wat er beschadigd is. Schade aan gebouwen, behang of vloerbedekking valt onder de opstalverzekering, terwijl meubels zoals huishoudelijke machines, computers of meubels zijn opgenomen in de inboedelverzekering. In beide gevallen is schade door overstromingen vaak niet inbegrepen in de standaardtarieven, maar moet deze worden gedekt door een natuurrisicoverzekering. Dit beschermt niet alleen tegen wateroverlast, maar ook tegen schade door wind, bliksem of bosbranden en is een belangrijke aanvullende verzekering in de huidige tijd van extreme weersomstandigheden. In tarieven met een hogere waarde is de verzekering voor natuurlijke gevaren meestal inbegrepen. Als schade wordt veroorzaakt door wangedrag of het niet doen van due diligence, is dit een geval voor een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

In het geval van huurders is de verhuurder verantwoordelijk voor alle schade aan gemeenschappelijke ruimtes en het bouwweefsel, terwijl de inboedel van de huurder in de kamers wordt gedekt door de inboedelverzekering.

Belangrijke informatie voor huurders

Als u als huurder wordt getroffen door waterschade veroorzaakt door water in de kelder, moet u een paar dingen overwegen om uw volledige schadeclaims te hebben. U moet ook schade tijdens en na het evenement documenteren, rekening houdend met zelfbescherming. Meld deze niet alleen bij uw verzekeringsmaatschappij, maar ook bij uw verhuurder zodat hij alle nodige stappen kan ondernemen. Voldoe aan je eigen zorgplicht en documenteer overtredingen van de zorgplicht door verhuurders, bijvoorbeeld door brieven te kopiëren over beschadigde kelderramen of overvolle dakgoten. Zo kunt u uw rechten afdwingen.

Als waterschade uw appartement vermindert of u verhindert om binnen te komen, kunt u de huurverlaging controleren. Door een huurbetaling reserveringsvrij te stellen, kan dit ook met terugwerkende kracht worden gesteld. Daarnaast kun je, als de verhuurder niet voldoet aan zijn/haar verplichting om waterschade te herstellen, zelf actie ondernemen. Informeer hem/haar nogmaals expliciet en verifieerbaar over de schade en stel een termijn voor verwijdering. Een brief met memorie van antwoord en passende getuigen is voldoende. Als de verhuurder niet op tijd handelt, kunt u een vervangende prestatie verrichten, d.w.z. de schade laten herstellen door een gespecialiseerd bedrijf en de kosten van deze werkzaamheden aan de verhuurder in rekening brengen. Informatie over de formulering van de brieven, termijnen en alle andere aspecten van dit huurrecht wordt verstrekt door uw huurdersbeschermingsvereniging of een advocaat.

Beeld: Special View / stock.adobe.com

Deel artikel: