Kosten voor een zonnethermisch systeem

Zonnethermisch systeem op een schuin dakAfbeelding van Kara – stock.adobe.com

Ze zijn al op veel huizen te zien, en op nieuwe gebouwen kunnen ze binnenkort wettelijk verplicht worden vanwege een zonne-energieverplichting – thermische zonne-energiesystemen zijn een technologie die even kosteneffectief als milieuvriendelijk is, waarmee water wordt verwarmd door de kracht van de zon. Afhankelijk van het systeem kan dit water in huis worden gebruikt als warm water voor douches, wasmachine of vaatwasser of zelfs bijdragen aan de verwarming. Deze warmte hoeft niet geproduceerd te worden door de verwarming en zorgt zo voor een betere milieubalans van de woning. Niet alleen het klimaat is blij, maar ook de portemonnee, want er hoeft minder geld uitgegeven te worden aan fossiele brandstoffen of elektriciteit.

Een van de belangrijkste vragen bij het installeren van thermische zonne-inzetstukken zijn de komende kosten. Zowel de kosten voor de componenten als voor de installatie en het onderhoud moeten in aanmerking worden genomen en vergeleken met de terugverdientijd. Hier kunt u meer te weten komen over dit onderwerp en over mogelijke financieringsprogramma’s voor uw nieuwe thermische zonne-energiesysteem. Op blauarbeit.de vindt u tal van verwarmingsinstallateurs die de installatie van het zonnethermisch systeem overnemen en u kunnen adviseren over kosten, terugverdientijd en financieringsmogelijkheden.Zoek een verwarmingsmonteur

Tevreden

  1. Materiaalkosten voor een thermisch zonnesysteem
  2. Installatiekosten
  3. Rekenvoorbeeld voor de aankoop
  4. Bedrijfskosten en amortisatie
  5. Financiering voor uw zonnethermisch systeem

Materiaalkosten voor een thermisch zonnesysteem

Kiest u voor een zonnethermisch systeem, dan staat u voor de keuze of u alleen het warme water via dit systeem wilt opwekken of ook uw verwarming met dit systeem wilt ondersteunen. Thermische zonne-energiesystemen die verwarming ondersteunen, moeten anders worden ontworpen en vereisen naast een groter oppervlak ook enkele andere componenten die het materiaal en de installatie dienovereenkomstig duurder maken.

Zonnepanelen

De daadwerkelijke opname van de waardevolle zonne-energie vindt plaats in de zonnecollectoren. Hier wordt water door zwarte buizen gepompt, verwarmd door de zonnestralen. De prijs inclusief haakjes is afhankelijk van de vierkante meter, waarbij de prijsklasse tussen 300 euro (eenvoudige vlakke plaatcollectoren) en 600 euro (hoogwaardige vacuümbuizen) leugens. De grootte van het systeem is afhankelijk van de behoefte aan warm water. De vuistregel is dat de warmwaterbehoefte per persoon in het huishouden wordt gedekt door 1,5 m² vlakke plaatcollectoren of 1 m² vacuümbuiscollectoren. De benodigde ruimte wordt verdubbeld als de verwarming ook van warmte moet worden voorzien. Vlakke plaatcollectoren zijn hier kostenefficiënter, mits er voldoende ruimte op het dak is.

Andere componenten

Verdere componenten zoals buizen, pompen en kleine onderdelen zijn nodig voor de werking van het thermische zonnesysteem. De kosten van deze componenten liggen rond de 800 euro en veranderen niet significant met de grootte van het systeem. Een ander belangrijk onderdeel is het opslagsysteem. Als dit verouderd is, moet het worden vervangen door een modern model dat op intelligente wijze de temperatuur van het warme water regelt en zo zelfs ’s nachts warm water uit de zonnecollectoren levert. Een goede warmwatertank voor een eengezinswoning is beschikbaar voor 1500 euro tot 2000 euro.

Installatiekosten

Als u een zonnethermisch systeem op uw dak wilt laten installeren, kunnen de meeste gespecialiseerde bedrijven dit binnen één werkdag doen met twee specialisten. Afhankelijk van het dak worden geschikte hulpmiddelen zoals hefplatforms of steigers gebruikt om veilig werken mogelijk te maken. Uitgaande van een werkdag van 8 uur, dus in totaal 16 werkuren, en een gebruikelijk uurloon voor dakdekkers van 50 euro, levert dit 800 euro aan loonkosten op. In het geval van bijzonder grote thermische zonne-energiesystemen, schuine daken of moeilijke omstandigheden kunnen de werktijden ook worden verlengd of kan een derde werknemer nodig zijn.

Rekenvoorbeeld voor de aankoop

In een eengezinswoning met vijf bewoners, die moet worden voorzien van warm water en wordt verwarmd door het thermische zonnesysteem, is een oppervlakte van 10 m² vacuümbuizen of 15 m² vlakke plaatcollectoren vereist. Bij het plaatsen van vlakke plaatcollectoren komen materiaalkosten van 4500 euro plus 800 euro voor buizen, pompen en klein materiaal samen. De bestaande warmwatertank blijft in gebruik. De Einbau kost 800 euro dankzij eenvoudige omstandigheden. In totaal levert dit kosten op van 6100 euro.

Bedrijfskosten en amortisatie

Bedrijfskosten

Zoals elk warmwaterproductiesysteem vereist een thermisch zonnesysteem regelmatig onderhoud, zodat het optimaal werkt en u kunt genieten van een lange levensduur van het systeem. De circulatiepomp en het besturingssysteem hebben bijvoorbeeld elektriciteit nodig om te functioneren. De kosten voor de werking van deze componenten bedragen 30 euro per jaar. Om de twee jaar moet het thermische zonnesysteem in de herfst worden onderhouden. De reiniging, de inspectie van alle componenten en de eventuele vervanging van zonnevloeistof en corrosiebescherming is vaak goedkoper met een onderhoudscontract met het installatiebedrijf, kan samen met het onderhoud van de kachel en kost zelden meer dan 100 euro. Berekend over het jaar levert dit een exploitatiekost op van 80 euro.

Afschrijving

De exacte terugverdientijd van een zonnethermisch systeem is sterk afhankelijk van de energieprijzen. Hoe hoger deze zijn, hoe hoger de besparingen op de investering en hoe korter de tijd waarin de investering werd gecompenseerd. Ook het weer en de zonuren spelen hier een rol. Meestal wordt aangenomen dat een zonnethermisch systeem uw investering na 15 tot 20 jaar heeft bespaard. Met een gespecificeerde levensduur van 20 tot 30 jaar kunt u zich verheugen op praktisch gratis elektriciteit in het laatste derde deel van de levensduur van uw systeem.

Financiering voor uw zonnethermisch systeem

De milieuvriendelijke en efficiënte thermische zonne-energiesystemen worden gepromoot door de Kreditanstalt für Wiederaufbau, wat een positief effect heeft op de afschrijving en betaalbaarheid van het systeem. Voorwaarde voor goedkeuring van de subsidie is dat de installatie wordt uitgevoerd door een energie-efficiëntiedeskundige. Dit moet certificeren dat uw huis een beter energie-efficiëntieniveau bereikt door de renovatie. Op blauarbeit.de vindt u tal van verwarmingsinstallateurs die u graag op dit gebied helpen. Daarnaast moet de subsidie worden aangevraagd voor aanvang van de installatie. Als aan deze eisen wordt voldaan, kunt u zich verheugen op een aantrekkelijke lening of een subsidie voor uw renovatie ter hoogte van maximaal 45% van de investeringskosten.

Vind een energieadviseur

Deel artikel: