Laat een afvoerkanaal installeren – voordelen en kosten

Vakman legt bestrating rond een metalen afvoerkanaalAls u een vlakte op uw terrein wilt verharden, beton of asfalteren, moet u aan het volgende denken: regenwater. Dit moet goed kunnen lopen.

Wanneer heb je een afvoerkanaal nodig?

Met een lichte helling van maximaal 2 graden is het meestal voldoende om het water ongecontroleerd in de groene gebieden te laten lopen. Als hellingen echter naar gebouwen zoals huizen of garages lopen, kan regenwater snel een risico op schade worden. Op het diepste punt van de helling moet daarom een afwateringskanaal worden geïnstalleerd om het metselwerk te beschermen. Het water wordt zo gecontroleerd van het niveau weggeleid. Bovendien is er in veel steden en gemeenten zelfs de verplichting om de oprit af te voeren om de riolering te beschermen tegen enorme watermassa’s. Ook in dit geval moet worden nagegaan of ongecontroleerde afloop voldoende is. Indien nodig moet dit door een professional worden gedaan om latere kosten te voorkomen.

Een goede planning vooraf is belangrijk!

Nadat duidelijk is geworden dat er een goot nodig is, gaat deze naar de voorlopige planning. Het drainagekanaal moet in een vroeg stadium worden gepland om de vervolgkosten tot een minimum te beperken. Waarom dit zo is, kan worden verklaard door de constructie van het drainagesysteem. De goot bestaat uit het onderste deel – beton, polymeerbeton of kunststof – en een rooster van staal, gietijzer of kunststof (met uitzondering van smalle sleufgroeven, die geen roest vereisen). Het regenwater wordt via het afvoerkanaal rechtstreeks afgevoerd naar de stortbak of het kanaal of met tussenstops aan de inlaat van de goot. Dit alles loopt ondergronds en vereist daarom civieltechnische werkzaamheden. Een volgende installatie zou dan resulteren in gedeeltelijke of volledige sloop en dus ook een reconstructie van het niveau.Vind klinkers

De kosten van de installatie

De hoogte van de kosten hangt in eerste instantie af van de bouwmaterialen zelf, met name het afvoerkanaal, en deze materialen zijn verschillend afhankelijk van de geplande belasting. De Europese norm DIN EN 1433 onderscheidt 6 klassen van lage tot hoge belasting. Het getal staat voor de belasting in kilonewton (kN).

Klas Omrekening in ton Gebruiken
Een 15 1,5 exclusief voor voetgangers, fietsers
B-125 13 Trottoirs, parkeerplaatsen
C-250 25 Stoepranden, harde schouders
D 400 41 Wegen, voetgangerszones
E 600 61 Verkeersgebied met bijzonder hoge wielbelastingen (zoals industriële of militaire sector)
F 900 92 Verkeersgebied met zeer zwaarbelaste gebieden (zoals start- en landingsbanen van vliegtuigen)

Als men de kosten van de verschillende kanalen per materiaal en meter onder de meer gangbare klassen A en B alleen neemt, ontstaan voor particulieren de volgende cijfers:

Materiaal Een 15 B-125
Beton vanaf 13 € vanaf 14 €
Polymeerbeton vanaf 27 € vanaf 30 €
POLYVINYLCHLORIDE vanaf 13 € vanaf 47 €
Statusnummer 19.01.2023

Naast de materiaalkosten is er ook het uitgraven van de aarde, het leggen van de goot en leiding en de aansluiting op het bestaande systeem, deze variëren voornamelijk tussen verschillende gemeenten of steden. Ambachtslieden kunnen betere materiaalprijzen bieden vanwege hun ervaring en inkoopvolume.

Verzenden Kosten
Afwateringskanaal (5 meter) 50 €
Materiaal (schroeven, afdichtingsmateriaal) 20 €
Lonen (2 uur) 100 €
Opgegraven aarde 400 €
Totale kosten 570 €
Kostenvoorbeeld (bodemklasse 3)

Deze cijfers zijn een voorbeeldberekening. In werkelijkheid kunnen prijzen echter variëren en afhankelijk zijn van vele factoren. Voor exacte aanbiedingen vindt u gratis de beste ambachtslieden bij u in de buurt.

Vind klinkers

De conclusie voor de aanleg van een afwateringskanaal

Om een overzicht te krijgen van de baten, moeite en kosten, moet je zeker een professional uit de omgeving raadplegen. Hij is bekend met de lokale omstandigheden en richtlijnen en is daarom het meest geneigd om hierover beslissingen te nemen.ffen. U kunt zelf afwateringskanalen aanleggen, maar alleen vakmensen van de gemeente of stad zijn bevoegd voor de aansluiting op het kanaal. Als er fouten optreden tijdens zelfbouw, zijn ze ook duur.

Deel artikel: