Leeftijdsgeschikt werk in de geschoolde beroepenLaatst bijgewerkt op 29 juni 2022 door

Afbeelding door alfa27 – stock.adobe.com

De afgelopen decennia hebben steeds minder jongeren gekozen voor een vak. Als gevolg hiervan is er nu een toenemend tekort aan geschoolde werknemers in ambachtelijke bedrijven. Dit maakt het des te belangrijker dat oudere vakmensen een prettige werkomgeving hebben. Leeftijdsgeschikt en leeftijdsgeschikt werk moet helpen om problemen te voorkomen en de gezondheid te beschermen.
Steeds meer werkgevers worden zich bewust van het belang van het vermogen van hun personeel om te werken. Overwerkte of zieke werknemers zouden de problemen verergeren. Leeftijdsgeschikte werkplekken zijn een goede oplossing om de motivatie te verbeteren en ziekte en ontslag te voorkomen.Met de vergrijzing neemt de veerkracht af

Of het nu gaat om de externe druk of het inspannende vakmanschap: elke medewerker is maar tot op zekere hoogte veerkrachtig. De oudere ambachtslieden kunnen niet al het werk doen dat achterblijft door het gebrek aan nakomelingen.
Met de leeftijd nemen de prestaties af en dit kan niet worden gecompenseerd door de vele ervaringen. Afhankelijk van de persoonlijke instelling en levensstijl hebben de dagelijkse stress een meer of minder effect op de fysieke constitutie en motivatie.
Ongeacht de biologische en waargenomen leeftijd neemt de productiviteit geleidelijk af. Vooral in ambachtelijke industrieën zoals dakbedekking verhoogt dit het risico op ongevallen en verwondingen. Dit maakt de leeftijds- en leeftijdsgeschikte werkomgeving des te belangrijker.

Leeftijdsgeschikt of leeftijdsgeschikt: een korte uitleg

Het leeftijdsgeschikte werkontwerp dient om op dit moment een veilige en aangename omgeving voor werknemers te creëren. Dit betekent dat de werkeisen zich aanpassen aan de huidige behoeften, prestaties en levenssituatie van de medewerkers.
Leeftijdsgeschikt werkontwerp gaat daarentegen over preventie. Dit zijn dus toekomstgerichte maatregelen om werknemers te helpen gezond en gemotiveerd te blijven tot het einde van hun dienstverband. Dit begint met gezondheidsbevordering door middel van een geschikte werkomgeving en strekt zich uit tot het plannen van geschikt gedrag. Vroege en toekomstgerichte maatregelen omvatten opleiding of ontwikkeling naar een ander werkgebied voor personeel.

Correct communiceren over leeftijdsgeschikt werk

In kleine en middelgrote ambachtelijke bedrijven heerst vaak een familiale sfeer. Toch verbergen oudere werknemers vaak hun gezondheidsproblemen. Het zou helpen om te praten over eventuele klachten of nieuwe ideeën over opleidingsmaatregelen of de verdeling van werk. Niemand praat graag over hun leeftijdsgebonden beperkingen. Maar in de handel kunnen deze problemen leiden tot gevaarlijke situaties. Iedereen die pijn voelt tijdens bepaalde bewegingen of zich overmatig moet inspannen, kan een ongeluk veroorzaken. Vaak hangt deze terughoudendheid samen met de angst om de baan te verliezen, en natuurlijk met het gevoel jongere collega’s niet meer bij te kunnen houden. Een regelmatige beoordeling helpt zowel de werkgever als de werknemers. Herverdelingen kunnen ook in het team worden besproken. Vaak zijn er oplossingen die vrij eenvoudig te implementeren zijn, zoals een herverdeling van inspannend werk.

Ergonomie als opluchting

Een ergonomische werkplek is voor kantoormedewerkers vanzelfsprekend. Ergonomie speelt ook een rol bij vakmanschap. Het gaat om moderne en ergonomische hulpmiddelen die efficiënt en minder inspannend werk ondersteunen. Vooral bij activiteiten die zich constant herhalen, bestaat het risico op overbelasting. Tot een bepaalde leeftijd is het voor ambachtslieden gemakkelijk om zich aan te passen aan de eisen. Maar op een gegeven moment stapelen de klachten en mogelijk ook de ziektebriefjes zich op. Dit verhoogt het risico op invaliditeit. Met ergonomische apparatuur en moderne technologie kan fysieke stress worden verminderd. Zo kan de activiteit met minder spierkracht worden uitgevoerd, wat een positief effect heeft op de prestaties en motivatie van de werknemers. Tegelijkertijd dienen de efficiënte hulpmiddelen de bescherming van de gezondheid.

Pas uw werkomgeving aan

De prestaties van ambachtslieden veranderen in de loop der jaren. Als de veerkracht afneemt, is een aanpassing in de werkomgeving noodzakelijk. Leeftijdsgeschikt werken helpt om medewerkers vooraf voor te bereiden op de verandering. Dit komt de fysieke en mentale gezondheid ten goede. Aanbevolen oplossingen voor het ontlasten van werknemers:

• het opzetten van ergonomische werkplekken (in hoogte verstelbare werkbladen, modern gereedschap, praktische hulpmiddelen),
• betere verlichting van het werkgebied,
• de veiligheid te verhogen met akoestische signalen,
• gebieden van retraite te creëren,
• verandering van werkgebieden,
• Veranderingen in werktijden.

Het naast elkaar bestaan van generaties

In veel ambachtelijke bedrijven werken oudere en jongere collega’s naast elkaar. In een mixed-age team leren de jongeren van de ervaren medewerkers. De ouderen daarentegen profiteren van de inzet en snellere reacties van de jongeren. Vaak is er een lichte herschikking van de individuele taken zonder enige tussenkomst, bijvoorbeeld de jonge werknemers nemen het over om zware onderdelen te dragen. Maar deze herverdeling, die in eerste instantie nauwelijks merkbaar is, kan ertoe leiden dat de jongere beroepsbevolking “versleten” raakt. Daarom is het beter om beurtelings de zware taken uit te voeren. Op deze manier kan ongemak veroorzaakt door monotone activiteiten worden vermeden.
Voor de gezondheid van alle medewerkers is het zinvol om rekening te houden met de hele werkomgeving. Naast fysieke stress beïnvloeden psychische problemen de stemming op de werkvloer. De belangrijkste focus ligt op deze punten:
•Werkomgeving
• organisatie van het werk,
• individuele taken,
• sociale relaties.
De eerlijke samenwerking tussen oudere en jonge medewerkers werkt in het beste geval met wederzijds begrip en een zekere afweging. Er is geen one-size-fits-all concept, omdat kleine ambachtelijke bedrijven anders functioneren dan middelgrote bedrijven. Korte besluitvormingspaden maken een snelle uitwisseling tussen baas en werknemer mogelijk; terwijl een sterkere hiërarchie meer doorlooptijd vereist. Ook de financiële en personele mogelijkheden verschillen. De oplossingen voor een leeftijds- en leeftijdsgeschikte verdeling van werk in de geschoolde beroepen zien er overeenkomstig individueel uit.

Deel artikel: