Master bonus en promotie BAföGWie ver gaat in zijn vakopleiding en streeft naar een meestervakmantitel, kan aan het einde van het meestervakexamen twee keer zoveel verwachten: naast de titel, die lucratieve inkomsten van toekomstige werkgevers of zelfstandig ondernemerschap belooft, betalen verschillende deelstaten in Duitsland de zogenaamde meesterbonus. Bovendien is financiering mogelijk voor deze en gelijkwaardige voortgezette beroepsopleiding.

Afbeelding door MQ-Illustrations – stock.adobe.com

Tevreden  1. Wat is de Master Bonus?
  2. Hoeveel kost de masterbonus en wie betaalt deze?
  3. Moet de hoofdbonus worden aangegeven in de belastingaangifte?
  4. Verschil tussen de masterbonus en de promotie BAföG
  5. Hoe werkt de Aufstiegs-BAföG?
  6. Moet de Aufstiegs-BAföG worden terugbetaald?
  7. Waar kan ik de Aufstiegs-BAföG aanvragen?

Wat is de Master Bonus?

De masterbonus is een eenmalige betaling die verschillende Duitse deelstaten betalen aan mensen die hun meestervakmanexamen in een ambacht met succes hebben afgerond. Het doel van deze steun is de voortgezette beroepsopleiding aantrekkelijker te maken dan universitaire diploma’s, aangezien met name de geschoolde beroepen al enkele jaren kampen met een acuut tekort aan geschoolde werknemers.

Hoeveel kost de masterbonus en wie betaalt deze?

Afhankelijk van de deelstaat varieert het bedrag van deze premie: terwijl Rijnland-Palts, Saksen of Hamburg 1.000 euro betalen voor het behalen van het mastervakmanexamen, ontvangen afgestudeerden in Nedersaksen zelfs 4.000 euro. De deelnemende deelstaten aan het masterbonusprogramma zijn momenteel Baden-Württemberg, Beieren, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Rijnland-Palts, Saarland, Saksen en Thüringen. Afhankelijk van de federale staat waarin een afgestudeerde slaagt voor het examen van zijn meestervakman, kan de premie van de meestervakman variëren. De exacte voorwaarden waaronder de bonus wordt uitbetaald, zijn door elke federale staat voor zichzelf geregeld. In de meeste gevallen speelt woonplaats een bijzonder belangrijke rol. Afgestudeerden die bijvoorbeeld in Hessen wonen, maar hun meestervakexamen in Thüringen afleggen, omdat het daar alleen wordt aangeboden, moeten zich vooraf informeren welke deelstaat verantwoordelijk is voor hun bonus.

In de deelstaten Berlijn, Noordrijn-Westfalen, Saksen-Anhalt en Sleeswijk-Holstein gaan afgestudeerden van een masterclass echter niet per se met lege handen weg: Wie na het mastervakexamen besluit een eigen bedrijf op te zetten, wordt ondersteund met de zogenaamde mastervakman startpremie, die kan oplopen tot 15.000 euro. Sommige deelstaten, bijvoorbeeld Brandenburg of Nedersaksen, bieden hun meester-ambachtslieden zelfs beide aan: de meestervakmanbonus en de startpremie voor meestervaklieden.

Moet de hoofdbonus worden aangegeven in de belastingaangifte?

Nee, want de hoofdbonus is een uitkering die niets te maken heeft met iemands inkomen. Daarom hoeft er geen rekening mee te worden gehouden in de belastingaangifte.

Verschil tussen de masterbonus en de promotie BAföG

In tegenstelling tot de hoofdbonus is de Aufstiegs-BAföG geen zaak van de deelstaten, maar gereguleerd op het hele federale niveau. Het wordt daarom gecoördineerd door het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF).
De Aufstiegs-BAföG is een beurs die kan worden aangevraagd door mensen die een vakopleiding of een vergelijkbare waardevolle vervolgopleiding willen volgen. Dit kunnen bijvoorbeeld vervolgopleidingen zijn voor het beheer van de kinderopvang of kwalificaties als specialist. De Aufstiegs-BAföG ondersteunt tijdens de vervolgopleiding door betalingen voor levensonderhoud of door subsidies voor cursuskosten en andere vergoedingen.

Hoe werkt de Aufstiegs-BAföG?

De hoogte van de bevordering BAföG is afhankelijk van het huidige inkomen of vermogen van de deelnemers aan de opleiding, en ook het inkomen van de echtgenoot of levenspartner speelt hierbij een rol. Voor deeltijdse opleidingen, waartoe ook online cursussen en cursussen voor afstandsonderwijs behoren, doet het inkomen er niet toe, omdat ervan wordt uitgegaan dat de deelnemer betaalt voor zijn eigen levensonderhoud. Dit zijn de vragen:

  • Wat zijn de cursuskosten?
  • Wat zijn de examenkosten?
  • Wat zijn de materiaalkosten?

Vanuit dit oogpunt zal in deze aanvraag individueel worden bepaald in welke mate de betreffende deelnemer zal worden gefinancierd. Er zijn bovengrenzen. Materiaalkosten voor een mastervakmanexamen worden bijvoorbeeld ondersteund met maximaal 2000 euro, cursus- en examenkosten met een maximum van 15.000 euro.

Moet de Aufstiegs-BAföG worden terugbetaald?

Of en in welke mate de bevordering BAföG moet worden terugbetaald, hangt af van verschillende factoren.
Sinds 2020 is het wettelijk geregeld dat de helft van de lening als promotie wordt beschouwd, zodat afgestudeerden slechts 50 procent van de promotie BAföG überhaupt hoeven terug te betalen. Maar zelfs dit bedrag kan onder bepaalde omstandigheden verder worden verlaagd. Als een deelnemer zijn vakexamen met succes afrondt, wordt ook de helft van de uitstaande lening kwijtgescholden, zodat hij slechts 25 procent van de BAföG hoeft terug te betalen. En als u na het mastervakexamen besluit om uw eigen bedrijf te starten, wordt u zelfs vrijgesteld van het volledige geleende bedrag.

Maar zelfs voor degenen die de lening moeten afsluiten en hun aandelen moeten terugbetalen, zijn de terugbetalingsvoorwaarden zeer humaan. Wie zijn promotie BAföG proportioneel moet terugbetalen, omdat hij bijvoorbeeld geen eigen bedrijf wil oprichten, moet ten vroegste twee jaar na zijn vakexamen beginnen met terugbetalen. Ook wordt de rente bewust laag gehouden. De exacte voorwaarden van de lening worden gereguleerd door de verantwoordelijke bank, de federale Kreditanstalt für Wiederaufbau (KdW).

Waar kan ik de Aufstiegs-BAföG aanvragen?

De aanvraagformulieren en een financieringscalculator zijn te vinden op de website van het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Alle benodigde documenten kunnen online worden bekeken en gedownload. De aanvragen zelf worden niet rechtstreeks bij het federale ministerie ingediend, maar moeten worden doorgestuurd naar het verantwoordelijke staatskantoor. Met behulp van een postcodezoekopdracht kan het verantwoordelijke kantoor echter gemakkelijk online worden gevonden.

Deel artikel: