Plattegrondwijziging – leefruimte aanpassen aan behoeften

Overweging van een plattegrond vóór een plattegrondwijziging.Beeld: Kzenon / stock.adobe.com

Met een plattegrondwijziging verandert u proactief uw woon- of werkomgeving en zorgt u ervoor dat uw pand zich aanpast aan uw eisen. Als u de plattegrond wilt wijzigen of laten wijzigen, zijn er een paar dingen om te overwegen, zodat het project met succes wordt bekroond. In het volgende artikel leert u waar u rekening mee moet houden bij het wijzigen van de plattegrond bij het bouwen van een huis of het moderniseren, aan welke wettelijke voorwaarden moet worden voldaan en waarom het zo belangrijk is om een professional te raadplegen bij het aanpassen van een plattegrond. Daarnaast vindt u in het artikel informatie over welke rechten u als huurder heeft als de verhuurder besluit de plattegrond te wijzigen.

Tevreden  1. Wanneer heeft een plattegrondwijziging zin?
  2. Wat is legaal? Heb ik een bouwvergunning nodig?
  3. Wat zijn de mogelijkheden om de plattegrond te wijzigen?
  4. Waarom zou je altijd een professional raadplegen voor een plattegrondwijziging?
  5. Welke rechten heb je als huurder als een verhuurder een plattegrondwijziging wil?

Wanneer heeft een plattegrondwijziging zin?

Een plattegrondwijziging kan verschillende redenen hebben. In de meeste gevallen, zoals de titel van het artikel suggereert, gaat het hand in hand met het feit dat de behoeften van de bewoners of gebruikers van het pand aanzienlijk zijn veranderd. Tegenwoordig zijn open kamers bijzonder modern omdat ze veel licht binnenlaten in het interieur van een woon- of kantoorgebouw en zo comfort en vriendelijkheid uitstralen. Bovendien kan een verhoogde ruimtebehoefte gepaard gaan met het feit dat interieurs moeten worden aangepast met betrekking tot hun ontwerp. Dit kan gepaard gaan met het verwijderen van kamerwanden – die idealiter om statische redenen niet dragend zouden moeten zijn – maar ook met uitbreidingsmaatregelen om de plattegrond te wijzigen zodat deze wordt verlengd.

Vaak vindt een plattegrondwijziging plaats in de loop van een modernisering. Moderne architectuur wordt gekenmerkt door open ruimteconcepten, zowel in de woningbouw als in het ontwerp van commercieel gebruikt onroerend goed. Hier worden verschillende gebruiksgebieden zoals het kookgedeelte, de eethoek en de woonkamer niet van elkaar gescheiden door kamerwanden. In plaats daarvan domineren grote kamers het beeld, waarbij de verschillende ruimtes eerder van elkaar worden gescheiden door het meubilair, vloertypen of wandontwerpen. De gebruiksgebieden vloeien dus soepel in elkaar over, wat volledig overeenkomt met het open woonconcept.

Hetzelfde kan worden waargenomen in de wereld van werk, waar computerwerkstations, ruimtes die worden gebruikt voor vergaderingen en stille ruimtes met elkaar verweven zijn en toch van elkaar gescheiden zijn. Zeker wanneer oude gebouwen of bestaande panden gemoderniseerd en aangepast worden aan het moderne, open architectonische concept, is een plattegrondwijziging daarom een goed idee.

Wat is legaal? Heb ik een bouwvergunning nodig?

Als u de plattegrond van uw woon- of bedrijfspand wilt aanpassen, wordt u geconfronteerd met de vraag welke wettelijke voorwaarden nu gelden. Het goede nieuws is dat de plattegrond gemakkelijk kan worden gevarieerd bij het bouwen van een huis zonder een vergunning aan te vragen. Dit geldt ook voor een plattegrondwijziging tijdens de modernisering. Als u daarentegen een woonuitbreiding plant die verder gaat dan het herontwerp van het bestaande pand, is het noodzakelijk om vooraf een bouwvergunning te verkrijgen – bijvoorbeeld als er een uitbreiding moet worden toegevoegd. Ook ontwerpwijzigingen zoals de dakvorm in de zolderverbouwing zijn onder voorbehoud van goedkeuring. Dit is belangrijk om op te merken, omdat bouwvergunningen vaak worden vergeten als het gaat om woninguitbreidingen en conversies. Hetzelfde geldt voor herontwerpen van plattegronden via terrassen of serres. Als u uw plattegrond wilt wijzigen zodat de aangrenzende garage is geïntegreerd in de woonruimte, moet u vooraf toestemming krijgen. Dit geldt vooral als de garage tegelijkertijd grenst aan het naburige pand.

Bovendien moet u voorzichtig zijn als de wijziging van de plattegrond gepaard gaat met een verandering in het gebruik van het pand. Als een particulier gebruikte woning plots commercieel wordt gebruikt en tegelijkertijd de plattegrond moet worden aangepast, is het noodzakelijk om een vergunning te verkrijgen. In ieder geval is een vergunning nodig als eerder particulier gebruikte ruimte commercieel wordt gebruikt. is te gebruiken.

Wat zijn de mogelijkheden om de plattegrond te wijzigen?

Er zijn verschillende opties om de plattegrond te wijzigen, waardoor u de plattegrond van uw gebouw eenvoudig kunt aanpassen aan uw veranderende behoeften en smaken.

Teelt

Als u een bouwvergunning heeft aangevraagd, kunt u uw woonruimte of bedrijfsruimte uitbreiden met een overeenkomstige uitbreiding. Een uitbreiding is de eenvoudigste manier om meer bruikbare ruimte te bieden zonder dat er een grote herinrichting van het bestaande interieur nodig is. Als u bijvoorbeeld de keuken uitbreidt met een aanbouw, kan deze worden gebruikt als eetkamer en zo het open woonconcept ondersteunen. Een extensie kan u echter ook helpen om meer opslagruimte te hebben voor bestanden in uw kantoorgebouw.

Muren uitscheuren

Door muren in uw privé- of commerciële ruimtes te laten verwijderen, ontstaat een open en over het algemeen vriendelijker totaalindruk. Muren worden vaak verwijderd in de loop van renovaties van oude gebouwen om het historische gebouw aan te passen aan de moderne esthetiek en gebruiksvoorkeuren. Het resultaat is ruimtes die ruim, licht en open zijn en waarvan de gebruiksgebieden vloeiend in elkaar overlopen. Een klassiek voorbeeld is het verwijderen van een muur tussen de keuken en eetkamer. Hierdoor kunnen gasten de gastheer zien koken terwijl hij deel blijft uitmaken van het avondfeest ondanks zijn drukte in de keuken. De ruimtelijke scheiding van de verschillende gebieden wordt vaak bereikt door een groot kookeiland.

Muren binnentrekken

Een plattegrondwijziging kan echter ook worden uitgevoerd door scheidingswanden te integreren in een voorheen grote ruimte. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een fabriek wordt omgebouwd tot woonruimte en individuele appartementen en verschillende kamers zoals badkamers, kinderkamers en ontspanningsruimtes worden gescheiden van de rest van de leefruimte. Op deze manier wordt de eens zo commerciële ruimte heringericht en bovendien een nieuwe vorm van gebruik gegeven.

Waarom zou je altijd een professional raadplegen voor een plattegrondwijziging?

Als u de indeling van uw huis wilt wijzigen, is het meestal raadzaam om een professional te raadplegen. Dit geldt vooral als muren moeten worden verwijderd. Voorzichtigheid is hierbij geboden, omdat altijd van tevoren moet worden bepaald of de bijbehorende muur een dragende muur is. Als je achteloos een muurdoorbraak maakt of zelfs de hele kamermuur verwijdert, kan dit een negatief effect hebben op de hele statica van het gebouw! Raadpleeg daarom altijd een professional als je de plattegrond wilt laten aanpassen. Zelfs met een verlenging is het advies en de expertise van een specialist zinvol. Ze weet wanneer het nodig is om een bouwvergunning aan te vragen en welke andere structurele kenmerken hand in hand gaan met de uitbreiding van de plattegrond.

Welke rechten heb je als huurder als een verhuurder een plattegrondwijziging wil?

Als de verhuurder de plattegrond van het gehuurde appartement fundamenteel wijzigt, moeten de voordelen van de plattegrondwijziging in elk geval opwegen. In dit geval moet de huurder de maatregelen tolereren, omdat deze bijdragen aan de verbetering van het gehuurde. Een dergelijke wijziging in de plattegrond moet het nut en de intrinsieke waarde van het pand vergroten en gepaard gaan met een beter gebruik. Een relevant voorbeeld hiervan is wanneer de verhuurder besluit om toilet en badkamer van elkaar te scheiden en dienovereenkomstig bouwmaatregelen te nemen. Potentiële huurders zouden veel eerder geneigd zijn om zo’n appartement te huren, wat duidelijk aantoont dat de grondverandering de waarde van het gehuurde aanzienlijk verbetert. Over het algemeen hangt het altijd af van het individuele geval of een structurele maatregel om de plattegrond te wijzigen het comfort van het appartement optimaliseert.

In ieder geval is het belangrijk dat de verhuurder een moderniseringsaankondiging schrijft, die tijdig van tevoren aan de huurder ter beschikking wordt gesteld. Op deze manier wordt de huurder tijdig op de hoogte gebracht van de wijziging van de plattegrond en kan hij dienovereenkomstig reageren op de modernisering – d.w.z. zich vertrouwd maken met de vraag of de moderniseringsmaatregelen legaal zijn en of de huurder ze accepteert of liever op zoek gaat naar een ander appartement. Ook is het belangrijk om te vermelden dat aan de vorm en inhoud van de moderniseringsaankondiging relatief hoge eisen worden gesteld door de wetgever. Als niet aan de eisen wordt voldaan, staat het u als huurder vrij om doorgangen in het gehuurde te weigeren. Een latere huurverhoging kan te wijten zijn aan worden ook geprotesteerd door vormfouten.

Verhuurders moeten, als ze een modernisering en plattegrondwijziging plannen, ten minste drie maanden voor de start van de bouwwerkzaamheden een overeenkomstige brief opstellen en deze naar de huurder sturen. In de brief moeten de voorgenomen maatregelen duidelijk worden vermeld. Ook de start en duur en de verwachte huurverhoging moeten gecommuniceerd worden.

Lees meer

Deel artikel: