Ramen schilderen – kosten en tips

Een schilder schildert een raam op een historisch gebouwOf het nu gaat om aluminium, hout of plastic, op een gegeven moment is er voor elk raam een laag verf nodig. Ramen zijn overgeleverd aan elementen zoals zonlicht, regen en temperatuurschommelingen en bieden een belangrijke bescherming tegen externe omgevingsinvloeden. Om deze reden moet de buitenste beschermlaag, de verf of vernis, regelmatig worden vernieuwd in een raam. Vaak kan een nieuwe kleur als onderdeel van een renovatie ook voor een frisse uitstraling zorgen, omdat ramen aanzienlijk bijdragen aan de goede uitstraling van de gevel. Het is in ieder geval verstandig om een schildersbedrijf opdracht te geven voor de professionele uitvoering van dit werk. Op deze manier kunt u niet alleen vertrouwen op een snelle, volledige en weinig verstorende uitvoering van de bestelling, maar kunt u dit werk ook van de belasting aftrekken. Op blauarbeit.de vindt u tal van schilders die u graag adviseren over het schilderen van het raam en het uitvoeren van dit werk. Hier leest u meer over de redenen voor een schilderij, de verwachte kosten en de vereisten voor aftrek van het raamschilderij in de belastingaangifte.

Afbeelding door Manok – stock.adobe.com

Wanneer is het de moeite waard om ramen te schilderen?

Over het algemeen zijn er twee goede redenen om de ramen te laten schilderen:Bescherming door gewone beglazing of schilderwerk

Hout, dat zonder bescherming wordt blootgesteld aan de elementen, wordt na verloop van tijd grijs en scheurt. Om deze reden is het noodzakelijk om het hout te voorzien van een glazuur dat UV-stralen en weersinvloeden absorbeert. Na verloop van tijd wordt deze beschermlaag steeds meer aangevallen en moet daarom op regelmatige tijdstippen worden vernieuwd. Analoog aan houten tuinmeubelen, veranda-oppervlakken en andere houten meubels in de buitenruimte, moeten ramen daarom ongeveer elke vijf jaar worden geverfd met een geschikt houtglazuur. Andere ramen moeten ook in dit tijdsbestek worden geverfd, want zelfs als er geen zichtbare scheuren in de verf zijn, kan water door nauwelijks zichtbare microscheuren onder de verf doordringen en de substantie van het raam beschadigen. Natuurlijk moet u de voorkeur geven aan het schilderij als er vooraf schade zichtbaar wordt.

Nieuwe verflaag voor de gevel

Naast de beschermende functie is ook de raamkleur een bepalend element voor de goede uitstraling van de gevel. Als u daarom besluit om het exterieurontwerp van uw huis te wijzigen, bijvoorbeeld door klinkeren, een houten gevel of een andere verflaag, kan een verandering van raamkleur ook de moeite waard zijn. Als u geld wilt besparen, is het logisch om de renovatie van de buitenruimte in een jaar te plaatsen waarin toch een vernieuwing van de verf nodig is.

Kosten van het schilderen

De kosten van het schilderen van de ramen zijn samengesteld uit de benodigde materiaal- en arbeidskosten.

Materiaal

De grootste kostenpost in het materiaal is de houtkleur. Hierbij is het belangrijk hoeveel lagen verf er aangebracht moeten worden. Een zuivere vernieuwing van een optisch nog goede verflaag komt met één verflaag voorbij, terwijl je meerdere lagen met gebarsten verf moet verwachten. Daarnaast is ook de grootte van het raam cruciaal. Andere factoren voor het materiaal zijn schuurpapier, schilderstape en mogelijke kosten voor steigers of hefplatforms. De materiaalkosten liggen meestal tussen de 25 en 50 euro per raam.

Arbeidskosten

Naast de reiskosten zijn er kosten voor het voorbereidende werk en voor het schilderwerk zelf. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden worden de ramen schoongemaakt en eventueel geschuurd, wordt de omgeving afgeplakt en beschermd tegen verfspatten met dekzeilen en worden eventuele steigers voorbereid. Met een raam van normale grootte kunt u hier een uur werktijd verwachten. Het eigenlijke schilderen van het raam duurt ook ongeveer een uur. Met het gebruikelijke uurloon van 30 tot 40 euro voor schilders komen arbeidskosten van zo’n 60 tot 80 euro samen.

Voorbeeld berekening

Ervan uitgaande dat een normale eengezinswoning van twee verdiepingen met in totaal 15 ramen na vijf jaar opnieuw geverfd moet worden en dat het schildersbedrijf over de benodigde apparatuur beschikt voor werkzaamheden op de tweede verdieping, kunt u de volgende kosten verwachten. Via Blauarbeit vindt u snel en vrijblijvend de exacte kosten voor uw project.

Vind nu schilders!
Kwestie van kosten Kosten
Reiskosten 50 €
Materiaal 500 tot 550 €
Loonkosten (30 uur) 900 tot 1200 €
Totale kosten 1450 tot 1800 €
Kosten per venster 100 tot 120 €

Schilderwerk van de belasting aftrekken

Net als andere handwerkwerken, kunt u het raam ook schilderen vanuit het fiscaal aftrekbare bedrag. Daar zijn een paar voorwaarden aan verbonden:

  • Het werk moet op rekening worden gedaan.
  • Betaling dient te geschieden via een bankrekening. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.
  • Het werk moet worden gebruikt voor behoud, renovatie of reparatie.

Als aan deze eisen wordt voldaan, kunt u de loonkosten (niet de materiaalkosten) specificeren in uw aangifte inkomstenbelasting. Woont u zelf in de woning, dan heeft u recht op een belastingvermindering, terwijl dit werk in het geval van verhuurd vastgoed wordt beschouwd als inkomensafhankelijke uitgaven.

Wie betaalt het schilderen van ramen in een huurcontract?

Als u in een huurwoning woont of een woning verhuurt, is het schilderen van ramen vaak een omstreden kwestie. De reden is dat de huurder in de huurovereenkomst vaak verplicht is voor cosmetische reparaties zoals het schilderen van ramen, maar deze verplichting strekt zich alleen uit tot het interieur. Werkzaamheden in de buitenruimte worden beschouwd als onderhoud en vallen in ieder geval onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Deze scheiding moet worden nageleefd en de huurder moet voldoen aan zijn verplichting om uiterlijk bij het verhuizen cosmetische reparaties uit te voeren. Als de huurder in een appartement met dubbele ramen woont, moet hij ook de buitenkant van de binnenramen en de binnenkant van de buitenramen schilderen, omdat de ruimte tussen de ramen ook wordt geteld als het interieur van het appartement. De enige uitzondering op deze verplichting is als er geen cosmetische reparatieclausule is of als deze clausule afzonderlijke subitems vermeldt, die de binnenkant van de ramen niet bevatten. Cosmetische reparatieclausules die niet uitdrukkelijk beperkt zijn tot de binnenkant van de ramen zijn ongeldig in hun geheel.

Deel artikel: