Renovatiegolf in de EU: nieuwe richtlijnen en normen gepresenteerdDe lidstaten van de Europese Unie hebben zich ertoe verbonden om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn vanwege de existentiële dreiging van klimaatverandering. Om dit doel te bereiken heeft de Europese Commissie nieuwe, herziene richtlijnen en minimumnormen voorgesteld, die met name betrekking hebben op de renovatie van oude gebouwen. Hier kunt u lezen om welke richtlijnen en minimumnormen het gaat en wat dit voor u kan betekenen.

Green Deal: Herziene richtlijnen en minimumnormen om renovatiegolf aan te moedigen

Met de Europese Green Deal willen de lidstaten van de EU strijden tegen klimaatverandering en milieuvernietiging. De deal heeft tot doel de overgang te maken naar een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie in Europa. Alle lidstaten moeten in 2050 klimaatneutraal zijn.

Onderdeel van de green deal gaat over opgeknapte, energiezuinige gebouwen. Een renovatiegolf heeft bijvoorbeeld tot doel het renovatiepercentage te verdubbelen om de uitstoot te verminderen, het economisch herstel te stimuleren en energiearmoede te verminderen. Om het renovatie- en renovatiepercentage van niet-energie-efficiënte gebouwen te bevorderen, heeft de Europese Commissie half december herziene richtlijnen en minimumnormen voorgesteld.Wat zijn de voorstellen van de Europese Commissie?

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat vanaf 2030 alle nieuwe gebouwen emissievrije gebouwen moeten zijn. In de openbare ruimte moeten alle nieuwe gebouwen al in 2027 emissievrij zijn. Wat renovaties betreft, zullen er in de hele EU nieuwe minimumnormen voor energieprestatie komen. Zo moeten alle gebouwen met de slechtste energie-efficiëntie energetisch worden gerenoveerd. Voor utiliteitsgebouwen moet dit in 2027 gebeuren en voor woongebouwen in 2030. In de EU zou 15 procent van het gebouwenbestand door dit voorstel worden getroffen.

In principe betekent dit dat de gebouwen weinig energie moeten verbruiken en volledig moeten worden aangedreven door hernieuwbare energie. Bovendien geen CO2emissies van fossiele brandstoffen.

Hoe zullen de voorstellen ter bevordering van de renovatiegolf worden uitgevoerd?

Nieuw energieprestatiecertificaat voor gebouwen

Om de energie-efficiëntie van gebouwen op uniforme wijze te kunnen beoordelen, moet een nieuw energiecertificaat informatie verschaffen over hoeveel levenscyclusemissies een gebouw veroorzaakt. Tegen 2025 moeten alle energiecertificaten voor gebouwen geharmoniseerd zijn en gebaseerd zijn op een schaal van A (hoogste energie-efficiëntieklasse) tot G (laagste energie-efficiëntieklasse). De 15 procent van het gebouwenbestand binnen de EU die door de renovatiegolf wordt getroffen, moet daarom van klasse G naar minstens klasse F worden gebracht.

Verlenging van de verplichting om een energieprestatiecertificaat over te leggen

Een andere maatregel is de uitbreiding van de verplichting om een energiecertificaat te overleggen. Het volgende is van toepassing: In het geval van grote renovaties van gebouwen, verlengingen van huurcontracten en gebouwen die te koop of te huur worden aangeboden, moet de energie-efficiëntieklasse worden bepaald en aangegeven. Dit geldt ook voor alle openbare gebouwen. De energie-efficiëntieklasse moet ook zichtbaar zijn in alle advertenties voor gebouwen of delen van gebouwen die te koop of te huur worden aangeboden.

Renovatiepaspoort als hulpmiddel bij renovaties

Om eigenaren te ondersteunen bij de planning en uitvoering van renovaties heeft de Europese Commissie het zogenaamde “renovatiepaspoort” voorgesteld. Het is bedoeld om de planning te vergemakkelijken en een stapsgewijze renovatie mogelijk te maken door middel van gecoördineerde maatregelen. Dit is bedoeld om de hoogst mogelijke kosten te voorkomen.

Om dit te bereiken, moet een renovatiepaspoort een soort stapsgewijze handleiding bevatten. Volgens de huidige status definieert dit plannen voor opeenvolgende maatregelen die moeten helpen om emissievrije gebouwen tegen 2050 te bereiken. Daarnaast moet het informatie verschaffen over mogelijke besparingen op het gebied van energie, energiekosten en broeikasgasemissies. Het moet ook informatie bevatten over de positieve effecten van emissievrije gebouwen op gezondheid, comfort en het klimaat. Bovendien moeten eigenaren worden geïnformeerd over mogelijkheden voor financiële ondersteuning en technische bijstand.

Geen financiële prikkel voor fossiele brandstoffen

Om ervoor te kunnen zorgen dat er geen CO2emissies van fossiele brandstoffen,er zullen vanaf 2027 geen financiële prikkels meer zijn voor de installatie van verwarmingsketels op fossiele brandstoffen. Volgens het voorstel moeten de lidstaten ook de mogelijkheid krijgen om het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen wettelijk te verbieden. De uitfasering van fossiele brandstoffen in verwarming en koeling moet uiterlijk in 2040 plaatsvinden.

Wat betekenen de nieuwe richtlijnen en normen voor eigenaren?

De richtlijnen en normen die door de Europese Commissie zijn gepresenteerd, zijn nog niet goedgekeurd. Mocht het zover komen, dan ben je uiteraard verplicht om aan deze normen te voldoen en de richtlijnen zoveel mogelijk te volgen. Naast nieuwe verplichtingen zouden deze echter ook enkele voordelen voor u met zich meebrengen. Een renovatiepaspoort kan u bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van potentiële voordelen van uw huis voor klimaatverandering. Daarnaast zouden er nieuwe subsidies voor energiezuinige nieuwbouw en renovaties kunnen komen. Aangezien de richtlijnen en normen van de Europese Commissie momenteel slechts voorstellen zijn, hoeft u momenteel geen actie te ondernemen. Wij houden u op de hoogte!

Deel artikel: