Spinthout: Eigenschappen &Gebruik

Doorsnede van een boomstam waarop het spinthout duidelijk te zien is.Laatst bijgewerkt op September 29, 2021 door Energiebesparen

Een boom bestaat uit heterogene lagen hout die zijn samengesteld uit verschillende lagen en elk verschillende functies vervult. Deze verschillende lagen kunnen grofweg worden onderverdeeld in spinthout en kernhout. We leggen alles uit wat je moet weten over spinthout.

Wat is spinthout?

Spinthout verwijst naar de fysiologisch actieve, jonge, buitenste lagen van een boomstam. Deze bevinden zich in een boomstam onder het cambium, die het spinthout van de schors scheidt. Afgezien van deze wendbare eigenschappen, is spinthout verantwoordelijk voor het basistransport en de opslag van voedingsstoffen. Het transport vindt plaats in het spinthout via zogenaamde haarvaten, die water en voedingszouten van de wortels naar de boomtop leiden. Bovendien zijn de haarvaten in het spinthout verantwoordelijk voor de opslag van suiker en zetmeel in het parenchym van de boom, een basisweefsel dat bestaat uit dunwandige cellen. Op basis van deze taken en eigenschappen heeft het spinthout in principe een hoog vochtgehalte.Wat zijn de eigenschappen van spinthout?

Zoals in de vorige paragraaf al duidelijk is gemaakt, is spinthout over het algemeen een hout dat wordt gekenmerkt door een hoog vochtgehalte. Dankzij de grote cellen heeft spinthout ook een zacht en los karakter, dat ook geniet van een helder kleurenschema. Bovendien heeft spinthout geen natuurlijke duurzaamheid, waardoor het slechts matig geschikt is voor gebruik buitenshuis. Als het hout toch buiten moet worden geïnstalleerd, moet de niet-bestaande duurzaamheid ervan worden bereikt door chemische houtconserveringsmiddelen toe te passen.

Hoeveel spinthout een boomstam heeft, verschilt van boom tot boom. Afhankelijk van de boom kan de breedte van het spinthout variëren van enkele millimeters tot enkele centimeters.

Waarin verschilt spinthout van kernhout?

Afhankelijk van de zone heeft het hout van een boomstam verschillende eigenschappen, die verschillen in onder andere qua uiterlijk, dichtheid en sterkte. Met het oog op het spinthout kan in dit verband worden gesteld dat het vooral wordt gekenmerkt door zijn lichte kleur en zijn zachte, losse karakter, dat wordt veroorzaakt door de grootte van de cellen. Op basis van deze eigenschappen en het hoge vochtgehalte van het hout moet spinthout zorgvuldig worden gedroogd voor verder gebruik. Dit is de enige manier om langzaam te ontsnappen aan het vocht in het hout. Als gevolg van dit droogproces krimpt het spinthout vaak iets en verandert het enigszins in zijn afmetingen.

Kernhout is daarentegen veel droger en harder. Ook zijn de typische houtkleuren van de boom meestal pas echt zichtbaar in deze zone. Naast deze basiseigenschappen bestaat kernhout relatief uit aanzienlijk minder vocht dan het spinthout. Daarom is er geen uitgebreide droging vereist voor de verdere verwerking ervan. Bovendien blijven de houtafmetingen door het lage vochtgehalte altijd hetzelfde, zelfs tijdens het drogen. Daarom krimpt en kromt dit hout niet tijdens het drogen. Al deze eigenschappen maken het kernhout erg populair voor meubelbouw.

Afgezien van deze fundamentele verschillen, is er ook de eigenaardigheid dat niet alle bomen spinthout en kernhout vormen. Volgens deze zijn er bomen waarin bijna al het hout betrokken is bij het transport en de opslag van water en voedingsstoffen. Deze bomen worden spinthout genoemd, waaronder klassiek de berk en de witte beuk. Omgekeerd zijn er ook bomen die voornamelijk uit kernhout bestaan. Deze zogenaamde kernhoutbomen omvatten dennen, eiken of teakhout.

De belangrijkste verschillen op een rij:

Spinthout Kernhout

Vochtig, zacht en los

droog en hard

lichte kleur

Houtkleur van de boom

moet zorgvuldig worden gedroogd voor verdere verwerking

geen tijdrovend drogen nodig voor verdere verwerking

krimpt tijdens het drogen en verandert in grootte

krimpt niet en blijft hetzelfde, zelfs na het drogen

typische spinthoutbomen: berk, witte beuk

typische kernhoutbomen: Grenen, eiken, teakhout

Waar wordt spinthout voor gebruikt?

Spinthout van sparren of andere coniferen gedraagt zich zeer stabiel. Daarom wordt dit met name gebruikt op het gebied van meubelbouw, waar het bijvoorbeeld wordt verwerkt tot tafels, bedframes of kasten. Maar ook voor de productie van sportuitrusting of houten palen wordt het spinthout van sparren en andere coniferen gebruikt. Het spinthout van eikenhout kan daarentegen niet worden gebruikt op het gebied van meubelbouw. De trigger hiervoor is het zachte spinthout, dat veel losser is dan hun relatief kern. In plaats daarvan worden naast coniferen ook kersen- en walnootbomen gebruikt voor meubelbouw, omdat hun spinthout ongeveer net zo hard is als hun kernhout.

De bruikbaarheid en de verschillende toepassingen van spinthout zijn dus voornamelijk afhankelijk van de respectieve houtsoort. Maar niet alleen de houtsoort, maar ook het betreffende hout heeft invloed op de bruikbaarheid ervan. Afhankelijk van de houtpartij kan het uiterlijk en de haalbaarheid van het spinthout ook binnen een houtsoort sterk variëren.

Wat zijn spinthoutkevers?

De spinthoutkever (Lyctidae) komt oorspronkelijk uit tropische gebieden en wordt vaak in Duitsland geïntroduceerd door houtimport. Coniferen, die voornamelijk als bouwhout worden gebruikt, zijn echter immuun voor de aantasting van deze kevers. Dienovereenkomstig vormen meubels gemaakt van naaldhout in principe geen gevaar van de spinthoutkever. Alleen het spinthout van eiken, walnoot of tamme kastanje wordt af en toe aangevallen door spinthoutkevers. Hoewel de kevers geen schadelijke schade aanrichten, vreten ze in het ergste geval aan je meubels totdat het instort. Bovendien vermenigvuldigen spinthoutkevers zich snel, zodat ze in een mum van tijd een plaag kunnen worden. Daarom is professionele controle raadzaam in het geval van een spintbiaskeverbesmetting.

Beeld: BillionPhotos.com / stock.adobe.com

Deel artikel: