Titaandioxide: nieuwe gevarenetikettering voor de bouwsector

Titaandioxide druppelt van één hand met een handschoen naar de vloer. Zwarte achtergrond.Voor de kleurstof titaandioxide geldt vanaf oktober 2021 een nieuwe etiketteringsplicht. De reden hiervoor moeten mogelijke gevaren en gevolgen zijn die kunnen optreden als gevolg van de inname van de stof die onder andere bekend staat als levensmiddelenadditief E171. Hier vertellen we je alles wat je moet weten over het pigment en wat er sinds oktober 2021 is veranderd.

Wat is titaandioxide eigenlijk?

Titaandioxide (TiO2) is een wit pigment dat wordt gewonnen uit ertsen en mineraalzand. De kleurstof heeft whitening eigenschappen en staat bekend als een van de witste en helderste pigmenten die bekend zijn. Vanwege de witte kleur en zowel UV-verstrooiende als UV-bestendige eigenschappen is TiO2 erg populair in de industrie.

Wanneer wordt TiO2 voorgeschreven?

Titaandioxide wordt gebruikt in tal van producten in verschillende industrieën. Het wordt meestal gebruikt om wat wit te kleuren of lichter te maken. Het witte pigment verschijnt bijvoorbeeld onder de Color Index CI 77891 in veel cosmetica zoals tandpasta en zonnebrandmiddelen. Daarnaast gebruikt de voedingsindustrie TiO2 ook voor verschillende voedingsmiddelen. Als levensmiddelenadditief E171 is het te vinden in de lijst met ingrediënten van snoep, bakkerijproducten, sauzen, kauwgom, voedingssupplementen en andere voedingsmiddelen. Maar zelfs ambachtslieden in de bouwsector komen vaak in contact met titaandioxide, omdat veel vernissen en verven het bevatten.Waarom is titaandioxide gevaarlijk?

Het witte pigment wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. Dit zijn de bevindingen van uitgebreide studies die zijn geëvalueerd door het Comité risicobeoordeling (RAC) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Het ging hierbij om titaandioxide in bepaalde poedervorm en om andere producten dan poeders die titaandioxide nanodeeltjes bevatten met een gehalte van één of meer procent. Het inademen van nanodeeltjes in poedervorm kan zelfs kankerverwekkend zijn.

Op basis van deze bevindingen stelde de Europese Commissie in 2019 al dat titaandioxide in poedervorm in de toekomst een waarschuwing moet krijgen. De verwijzing is bedoeld om de aandacht te vestigen op het risico op kanker door het inademen van het poeder.

Ook in de voedingsindustrie is er nu veel discussie over titaandioxide als additief voor voedsel. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onlangs aangekondigd dat titaandioxide niet veilig is voor consumptie vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s. Volgens EFSA kan het effecten hebben op het menselijk genoom in het lichaam. De deskundigen van de EU-autoriteit vonden echter geen sluitend bewijs voor een schadelijk effect van titaandioxide als levensmiddelenadditief. Daarom legden ze geen verbod op, maar slechts een aanbeveling om te stoppen met het gebruik ervan.

Vakmensen in de bouw opgelet: Dit geldt sinds oktober 2021

Er zijn wijzigingen aangebracht in de CLP-verordening (EU Classification, Labelling and Packaging Scheme) op basis van de beoordeling van de EFSA. De veranderingen beïnvloeden producten die titaandioxide in respirabele vorm bevatten als nanodeeltjes. De door EFSA gevraagde waarschuwing staat hier dan ook al sinds oktober 2021 op. Bedrijven in de bouwsector moeten dan letten op de nieuwe labels die bij de waarschuwing horen. Vooral bij activiteiten waar stof vrijkomt of mist wordt gevormd, kan het gevaarlijk zijn. Daarom is het noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven gezondheid en veiligheid op het werk. Dit is de enige manier om jezelf te beschermen tegen mogelijke gevaren.

Dit geldt sinds oktober 2021 voor bouwproducten met titaandioxide:

  • Mengsels die titaandioxide in poedervorm bevatten: Indien ten minste 1 % van de nanodeeltjes van titaandioxide in vrije of gebonden vorm een aerodynamische diameter van niet meer dan 10 μm heeft, moeten de mengsels worden ingedeeld als “vermoedelijk kankerverwekkend bij inademing”. Mengsels met deze indeling dragen het gevarenpictogram GHS08 (signaalwoord “waarschuwing”) en de vermelding: “Kan kanker veroorzaken bij inademing”. Als extra waarschuwing kan ook de volgende opmerking worden toegewezen: “Let op! Tijdens het gebruik kan gevaarlijk inadembaar stof worden geproduceerd. Adem geen stof in”.
  • Mengsels die titaandioxide in vloeibare vorm bevatten: Indien ten minste 1 % van de titaandioxidedeeltjes een aerodynamische diameter van 10 μm of minder heeft, moeten vloeibare mengsels ook worden ingedeeld als “vermoedelijk kankerverwekkend bij inademing”. Dit komt omdat er zich tijdens een spuitbeurt respirabeldruppeltjes kunnen vormen.Ik zou de commissaris willen vragen of hij op de hoogte is van het feit dat de Commissie nog geen voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van dieren in de Gemeenschap heeft ingediend. Het briefje op de verpakking luidt dan: “Let op! Sproeien kan gevaarlijke inadembare druppels produceren. Adem geen aerosol of nevel in”.
  • Mengsels die titaandioxide in vaste vorm bevatten: Als er minstens 1 procent zuiver titaandioxide aanwezig is, staat er op het etiket: “Let op! Bij gebruik kan gevaarlijk inadembaar stof worden geproduceerd. Adem geen stof in”.

Op alle verpakkingen wordt ook vermeld dat op aanvraag een veiligheidsinformatieblad beschikbaar is.

Wees extra voorzichtig met schurend stof

Experts raden aan om bijzonder voorzichtig te zijn bij het slijpen van coatings die titaandioxide bevatten. Het resulterende schurende stof is poederachtig. Als het titaandioxidegehalte van deze stofdeeltjes 1 procent of hoger is en de titaandioxidedeeltjes een diameter hebben van ≤ 10 μm, kan het gevaarlijk zijn. Daarom moeten ambachtslieden zich houden aan het TOP-principe bij het schuren van aangetaste muren en het schuren van meubels. Het gaat hierbij om de implementatie van technische, organisatorische en persoonlijke maatregelen. Er mogen bijvoorbeeld alleen gereedschappen met een geschikt zuigapparaat worden gebruikt. Daarnaast moeten ook verschillende beschermende maatregelen zoals het dragen van gasmaskers in acht worden genomen.

Federaal Instituut voor Veiligheid en Gezondheid op het werk geeft het allerheldere: Schilder- en lakwerk onschadelijk

Het Federaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA) heeft verklaard dat de verwerking van verven en vernissen geen gevaren oplevert zolang de gebruikelijke maatregelen voor stof en nevelnevel in acht worden genomen. Bij het schilderen met roller en kwast of behang verwijderen is de fijnstofvervuiling van de longen meestal zo laag dat het niet gevaarlijk is. Vooral het schilderen of rollen van verf is veilig, omdat hier de titaandioxidedeeltjes stevig in de verf zijn gebonden en niet kunnen worden ingeademd.

Deel artikel: