Verschil tussen calorische waarde en calorische waarde

Verschil tussen calorische waarde en calorische waarde. Links: Calorische ketels met een rendement van 90%. Rechts: Condensatieketel met rendement van 98%Laatst bijgewerkt op 29 juni 2021 door Energiebesparen

Als je te maken hebt met verwarmingstechnologie, zul je onvermijdelijk de termen calorische waarde en calorische waarde tegenkomen. Beide termen geven de bruikbare hoeveelheid warmte aan. Maar zelfs als ze zogenaamd hetzelfde zeggen, verschillen de twee termen fundamenteel in hun eigenschappen.

Wat is de calorische waarde?

De calorische waarde (Hi) geeft de maximale bruikbare hoeveelheid warmte aan die wordt gegenereerd als gevolg van de verbranding van een brandstof in verwarmingstoestellen. Er wordt uitsluitend verwezen naar droge verbranding, zodat de maximaal bruikbare hoeveelheid opgewekte warmte afhankelijk is van de gebruikte brandstof. Als gevolg hiervan geeft de calorische waarde van een brandstof aan hoeveel energie er vrijkomt wanneer deze in de ketel wordt verbrand. Het sleutelcijfer van de resulterende hoeveelheid warmte of de resulterende energie wordt hier gegeven, afhankelijk van de gebruikte brandstof in verhouding tot de massa of het volume. In het geval van stookolie wordt de resulterende energie bijvoorbeeld gegeven in kilowattuur per kilogram. Als een kilogram stookolie wordt verbrand, wordt een warmtehoeveelheid van 11,8 kilowattuur gegenereerd tijdens de verbranding. Hierdoor is de calorische waarde van stookolie ongeveer 11,8 kWh/kg. Deze vrijgekomen energie is bijvoorbeeld voldoende om het badwater voor twee badkuipen te verwarmen van de oorspronkelijke watertemperatuur van 10 graden Celsius naar 45 graden watertemperatuur. De calorische waarde was van bijzonder belang voor eerdere ketels. Om vochtschade in de schoorsteen of ketel te voorkomen, moest de waterdamp in het uitlaatgas altijd in gasvormige toestand blijven. Dit is niet langer het geval met moderne verwarmingssystemen, omdat ze gebruik maken van condensatieketeltechnologie en dus verwijzen naar de calorische waarde.Wat is de calorische waarde?

Naast de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van een brandstof, geeft de calorische waarde (Hs) ook de thermische energie aan die vrijkomt uit de verbrandingsgassen bij de daaropvolgende koeling en condensatie van het water. Dienovereenkomstig, in tegenstelling tot de calorische waarde, behandelt de calorische waarde niet alleen de zuivere verbrandingswarmte, maar houdt ook rekening met de energie die vrijkomt bij de condensatie van de verbrandingsbaan. Dienovereenkomstig is de calorische waarde samengesteld uit de calorische waarde en de warmte van condensatie. Net als de calorische waarde wordt ook de calorische waarde gegeven in relatie tot massa of volume. Gezien de stookolie resulteert dit in een hoeveelheid energie van 12,5 kilowattuur, die wordt opgewekt door de verbranding van één kilogram stookolie. Hierdoor bedraagt de calorische waarde van stookolie ongeveer 12,5 kWh/kg. Deze hoeveelheid energie is voldoende om 2,2 badkuipen te vullen met water verwarmd van 10 graden tot 45 graden.

Calorische waarde en calorische waarde in directe vergelijking

Het meest fundamentele verschil tussen de twee waarden is de warmte van condensatie, die alleen in de calorische waarde wordt meegenomen. Dit is ook de reden waarom, in een directe vergelijking van de twee waarden, de calorische waarde altijd de hogere waarde vormt. Om het rendement van een kachel te bepalen met behulp van deze twee waarden, moet u altijd dezelfde grootte gebruiken. Want als u de uitgaven van de kachel bepaalt met de calorische waarde en het voordeel met de calorische waarde, zou het rendement van moderne condensatieketels meer dan 100 procent zijn. De belangrijkste verschillen worden hieronder samengevat:

Calorische waarde Calorische waarde

Hiermee geeft u de hoeveelheid energie op die wordt geproduceerd tijdens de verbranding van droge brandstof.

Bestaat uit de verbrandingsenergie en de thermische energie van de uitlaatgascondensatie.

Er is geen condensatie van het verbrandingsgas.

Verbrandingsgassen worden gekoeld en condenseren. Hierbij komt thermische energie vrij.

Is altijd lager dan de calorische waarde.

Is altijd groter dan de calorische waarde.

Hoe wordt de calorische waarde berekend als alleen de calorische waarde bekend is?

De calorische waarde en de calorische waarde in relatie tot een brandstof staan altijd in een bepaalde relatie tot elkaar. Hierdoor kan de calorische waarde worden bepaald aan de hand van de calorische waarde en vice versa. U hebt de volgende conversiefactoren nodig voor de berekening:

Brandstof Conversiefactor

Aardgas

1,11

LPG

1,09

Stookolie

1,06

Hout

1,08

Als u de calorische waarde wilt afleiden uit de calorische waarde, hoeft u alleen maar de bekende calorische waarde te vermenigvuldigen met de overeenkomstige conversiefactor. De berekening van de calorische waarde van stookolie ziet er dan als volgt uit:

  • Calorische waarde = 9,8 kWh/kg
  • Omrekeningsfactor (stookolie) = 1,06
  • Calorische waarde = 9,8 kWh/kg x 1,06 = 10,4 kWh/kg

Als u daarentegen de calorische waarde wilt afleiden uit de calorische waarde, moet u de bekende calorische waarde delen met de bijbehorende conversiefactor. De berekening van de calorische waarde van stookolie is als volgt:

  • Calorische waarde = 10,4 kWh/kg
  • Omrekeningsfactor (stookolie) = 1,06
  • Calorische waarde = 10,4 kWh/kg / 1,06 = 9,8 kWh/kg

Waar moet je op letten als je een condensatieketel in een oud gebouw wilt laten installeren?

Om ervoor te zorgen dat u de nieuwe condensatieketeltechnologie efficiënt kunt gebruiken in oude gebouwen, moeten ze een groot formaat oppervlakteverwarmingssysteem hebben. Daarnaast is een hoge isolatieprestatie van het metselwerk een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte implementatie van condensatieketeltechnologie. De reden hiervoor is de retourtemperatuur van het verwarmingswater, die door deze basiseisen altijd laag gehouden kan worden. En hoe lager deze temperatuur, hoe effectiever u de resulterende condensatiewarmte uiteindelijk kunt gebruiken. Dienovereenkomstig staat niets de toepassing van condensatieketeltechnologie in oude gebouwen in de weg, zelfs als hogere systeemtemperaturen meestal nodig zijn voor de werking van de technologie vanwege de leeftijd van het gebouw. Toch wordt ook in oude gebouwen de condensatie, die onmisbaar is voor het condenserende effect, grotendeels mogelijk gemaakt. Alleen bij arctische buitentemperaturen moet de temperatuur van het verwarmingssysteem zodanig worden verhoogd voor zijn verdere functie dat het effect van de calorische waarde ongebruikt zou blijven. Dit is bij ons echter zelden het geval. Daarom is condensatieketeltechnologie een aantrekkelijke oplossing voor alle eigenaren van gemoderniseerde oude gebouwen. Experts installeren graag een condensatieketel in uw oude gebouw.

Deel artikel: