Verwijdering van uitgegraven aarde en de kosten ervanBeeld: Fotoschlick – stock.adobe.com

Of het nu gaat om nieuwbouw, de daaropvolgende installatie van een verticale barrière of de bouw van zwembaden of putten, uitgegraven aarde wordt geproduceerd tijdens veel bouwwerkzaamheden. Hier worden de onnodige hoeveelheden aarde afgegraven met schoppen of graafmachines om het werk mogelijk te maken. Niet alleen de graafwerkzaamheden zelf, maar ook de berging zijn niet zonder valkuilen en veroorzaken aanzienlijke kosten, die moeten worden ingeprijsd in de algehele planning van het project.

Hier kunt u lezen met welke details rekening moet worden gehouden bij het afvoeren van uitgegraven aarde, hoe u deze verwijdering correct kunt plannen en uitvoeren en welke kosten kunnen worden verwacht. Voor elk groot project is het raadzaam om de uitgegraven aarde niet alleen te verwijderen, maar een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Vaak is de verwijdering van uitgegraven aarde al opgenomen in de dienst van bouwbedrijven of tuinarchitecten. Op deze manier wordt de uitgegraven aarde kosteneffectief, met weinig interferentie en snel afgevoerd en worden alle belangrijke voorschriften nageleefd.Waaruit bestaat opgegraven aarde?

Uitgegraven aarde is verdeeld in de twee deelgebieden bovengrond en de diepere bodemlagen. Tijdens graafwerkzaamheden worden beide soorten uitgegraven aarde verwijderd, maar idealiter apart verzameld en anders behandeld.

Bovengrond

De waardevolle bovengrond bevindt zich in de bovenste lagen van de aarde. Afhankelijk van de vegetatie en lokale omstandigheden heeft het een dikte van ongeveer 20 tot 30 centimeter. Naast de lokale grondvariëteiten bevat het humus, d.w.z. rottende plantencomponenten en voedingsstoffen die door hen vrijkomen, die uiterst waardevol zijn voor gazons en andere planten. Bovendien is de bovengrond de thuisbasis van insecten, microben en andere micro-organismen die een waardevol onderdeel zijn van het ecosysteem in elke gezonde tuin. Het speelt ook een belangrijke rol bij het reguleren van bodemvocht. Om deze redenen mag de bovengrond indien mogelijk niet worden weggegooid, maar na de werkzaamheden elders opnieuw worden aangebracht (§ 202 BauGB) Vooral in minder vruchtbare gebieden moeten tuinders zelfs bovengrond kopen voor hun tuin. Als er echter geen ruimte is voor de bovengrond en er geen goedkope koper in de kennissenkring is, kan ook bovengrond worden weggegooid. Dit moet echter afzonderlijk gebeuren, omdat het alleen op de stortplaats wordt opgeslagen en elders opnieuw wordt aangebracht.

Lagere aardlagen

Onder de bovengrond bevinden zich de onderste lagen van de bodem. Deze bevatten slechts een klein materiaal dat van belang is voor de tuinbouw, maar bestaan uit een mengsel van zand, klei of klei, afhankelijk van de regio. Bij toenemende diepte worden vaak kiezels en grotere stenen in het grondmengsel gevonden. Dit soort uitgegraven aarde moet op de juiste manier worden afgevoerd. Daarvoor moet er echter voor worden gezorgd dat alleen uitgegraven aarde in de ware zin van het woord aanwezig is en dat er geen onzuiverheden worden ingesloten.

Componenten van opgegraven aarde

Vaak is het zo dat de grond die ontstaat bij grondwerken niet alleen uit klei, zand en klei bestaat. In plaats daarvan kan het bouwmaterialen, plastic afval, grind of wortels bevatten. Verontreiniging door olie, benzine of andere chemische stoffen is ook mogelijk. Bij het afvoeren van uitgegraven aarde is het belangrijk dat deze eerder is bevrijd van dergelijke onzuiverheden.

Wat hoort er thuis in de opgegraven aarde?

Alle componenten van de natuurlijke bodem horen thuis in de uitgegraven aarde. Dit kunnen klei, klei, zand of samenstellingen van deze stoffen zijn. Bovengrond kan ook worden afgevoerd in uitgegraven aarde als er geen zinvol gebruik voor is. Kleinere hoeveelheden natuursteen worden getolereerd als onderdeel van de grond. Als richtlijn geldt dat natuursteen met een diameter van minder dan tien centimeter kan worden afgevoerd in uitgegraven aarde.

  • Bovengrond (apart weggooien voor hergebruik)
  • Leem
  • Klei
  • Zand
  • Natuursteen met een diameter van minder dan tien centimeter

Wat hoort er niet thuis in opgegraven aarde?

In het algemeen kan gezegd worden dat alles wat geen aarde is in de engere zin geen plaats heeft in opgegraven aarde. Bouwmaterialen zoals tegels, asfalt of plastic moeten handmatig of mechanisch worden gesorteerd, zodat in ieder geval blijkbaar geen van deze materialen in de bodem te vinden is. Grasgrond kan worden afgevoerd, maar de grasmat moet worden verwijderd, evenals wortels van onkruid, struiken en bomen in de grond. Als er een vermoeden is dat de uitgegraven aarde wordt veroorzaakt door chemicaliën zoals olie of benzine is verontreinigd, moet een deskundige de grond onderzoeken.

De volgende voorwerpen moeten uit de uitgegraven aarde worden verwijderd voordat deze kan worden verwijderd:

  • Plantaardig materiaal (wortels, groenafval, gras)
  • Grotere hoeveelheden natuursteen
  • Bouwmaterialen (tegels, asfalt, grind, baksteenresten, gips, metaal, hout)
  • Chemische verontreinigingen (benzine, olie, chemicaliën)

Hoe kan afgegraven aarde worden afgevoerd en wat kost het?

Als uitgegraven aarde optreedt tijdens bouwwerkzaamheden, kan deze op verschillende manieren worden afgevoerd. Naast het verzamelen en afvoeren in containers of vrachtwagens is het vaak mogelijk om de uitgegraven aarde elders te gebruiken. Dit bespaart geld, maar vereist een zorgvuldige planning.

Hergebruik uitgegraven aarde

Indien mogelijk is het zinvol om uitgegraven aarde te hergebruiken op uw eigen terrein. Dit opent niet alleen tal van mogelijkheden in landschapstuinieren, maar bespaart ook verwijderingskosten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het terrein aan te passen, een helling af te vlakken of terrassen en plateaus op te vullen. Uitgegraven aarde kan ook worden gebruikt als ondergrond voor een verhoogd bed, voor het vullen van terrassen of voor het vullen van in onbruik geraakte putten. Daarnaast is het mogelijk om lokale bedrijven te vragen of uitgegraven aarde nodig is voor een project. Af en toe kunt u uw uitgegraven aarde goed gebruiken op een andere bouwplaats en geld besparen.

Verwijdering op de stortplaats

Als u uw uitgegraven aarde op een stortplaats moet weggooien, moet deze eerst naar de stortplaats worden vervoerd. Terwijl een container voldoende is voor kleinere projecten, is een vrachtwagen de moeite waard voor grote projecten. Containers zijn meestal verkrijgbaar met een volume van twee, zeven of tien kubieke meter. Afvalbedrijven leveren deze containers af op de gewenste locatie, halen ze op en brengen ze naar de stortplaats waar ze worden weggegooid. De uitgegraven aarde wordt hiervoor begraven, terwijl de bovengrond apart wordt verzameld en opgeslagen. Er zijn meestal geen kosten voor de opslag van bovengrond, terwijl het afvoeren van de onderste bodemlagen iets kost. De volgende kosten inclusief containers en transport zijn te verwachten:

Kwestie van kosten Kosten
Containerverhuur 10 m³, een week 120 tot 150 €
Invulling door bedrijven 200 tot 250 €
Afvalcontainer 100 tot 150 €
Truckverhuur 1000 €
Verwijdering van vrachtwagens 1000 tot 1500 €

Losmakende factor

Voor de verwijdering van uitgegraven grond moet worden opgemerkt dat het niet voldoende is om de afmetingen van de toekomstige opgraving te berekenen, het volume van de te verwijderen grond te vermenigvuldigen en dit volume te gebruiken als basis voor de verwijderingsplanning. De reden is de zogenaamde versoepelingsfactor. Terwijl grond in de grond wordt verdicht, wordt deze automatisch losgemaakt tijdens het uitgraven en neemt het volume toe. Afhankelijk van de samenstelling van de aarde neemt het volume in verschillende mate toe. De losmakende factor wordt gevormd uit het quotiënt van het volume voor en het volume na het oplossen. Het hangt af van de gemiddelde korrelgrootte van de grond. Als u de samenstelling van uw grond kent, kunt u het opgeloste volume berekenen door de gemiddelde losmakende factor uit de onderstaande tabel te berekenen en het volume vaste grond erdoor te delen.

Grondsoort Losmakende factor
Bovengrond 0,84
Zand, grind 0,89
Klei 0,84
Leem 0,79
Slib 0,84

AVV van opgegraven aarde

De Afvalstoffenlijstverordening (AVV) regelt de exacte samenstelling van afval van verschillende soorten. Het is dus ook bepalend voor de definitie van uitgegraven grond en wordt door stortplaatsen gebruikt als basis voor hun beslissingen over wat als uitgegraven aarde moet worden beschouwd. De AVV 170504 en AVV 170503* zijn relevant voor uitgegraven aarde.

De AVV 170504 bepaalt dat steenaarde tot een hoeveelheid van vijftig ton wordt geaccepteerd als afgegraven aarde van stortplaatsen. Onzuiverheden zoals bouwmaterialen, wortels of grind moeten worden uitgezocht. Bovendien moet bij een vermoeden van chemische verontreiniging een deskundigenoordeel worden uitgevoerd. Vanaf een massa van vijftig ton is zo’n deskundig advies verplicht.

Als de uitgegraven aarde gevaarlijke stoffen, bouwmaterialen of andere onzuiverheden bevat, wordt deze verwijderd in overeenstemming met de AVV 170503*. Een vervreemding volgens dezer AVV is aanzienlijk duur en kan tien keer de verwijdering van niet-verontreinigde uitgegraven grond kosten.

Deel artikel: