Voorschriften voor werkplaatsen van ambachtslieden

Bedrijfspanden en werkplaatsen moeten aan speciale eisen voldoen.Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021 door A. Mroos

Of het nu gaat om houtbewerking of metaalbewerking, in elektrotechniek, auto- of fietswerkplaatsen of in andere beroepen, tal van ambachtslieden voeren niet alleen hun werk uit op de locatie van de klant, maar hebben ook hun eigen bedrijfspand. Hierin bereiden ze werkstukken voor gebruik voor, onderhouden ze gereedschap of gebruiken ze de kamers als opslagfaciliteiten en sociale ruimtes. Om ervoor te zorgen dat zowel de materiële activa in de kamers als de werknemers worden beschermd, zijn er bepaalde vereisten waaraan een werkplaats moet voldoen. Als deze eisen niet worden uitgevoerd, kan de exploitant van de werkplek aanzienlijke claims tegenkomen in geval van schade, bijvoorbeeld in het geval van arbeidsongevallen. Daarnaast is het ook in het belang van de eigenaren en medewerkers als de optimale omstandigheden heersen voor een noodsituatie, zodat alle ambachtslieden zich kunnen concentreren op hun dagelijkse werkzaamheden.

Hier kunt u vinden welke trades workshops nodig hebben, welke wettelijke voorschriften en regels van toepassing zijn en hoe deze moeten worden geïmplementeerd. Daarnaast ontvangt u een eerste hand-out voor het plannen van een workshop. Contactpersonen van uw verantwoordelijke Kamer van Ambachten, die ook concrete richtlijnen voor uw vak zullen publiceren, ondersteunen u graag bij de verdere planning. Ook de regioraden, die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de werkplekverordening, en de lokale bouwautoriteiten helpen u graag verder en bieden concrete ondersteuning en advies.Welke vakbekwame beroepen hebben werkplaatsen nodig?

In het geval van ambachten hebben sommige ambachten niet noodzakelijkerwijs een werkplaats nodig, maar op de meeste opslagruimten, terwijl andere beroepen een werkplaats gebruiken voor voorbereidend werk of zelfs voor het grootste deel van hun activiteit.

Beroepen zonder verplichte werkplaatsbehoeften

Ambachten zonder werkplaatsbenodigdheden zijn voornamelijk beroepen die hun werk bij de klant uitvoeren. Deze omvatten hoveniers, kleinere bouwbedrijven, dekvloeren en tegelzetters, schilders en soortgelijke beroepen. Vooral zelfstandige ambachtslieden in deze beroepen kunnen hun gereedschap opslaan in een kelderruimte in hun woongebouw of in het motorvoertuig en gebruiken op de locatie van de klant. Noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Vooral voor dit soort grotere bedrijven is een kantoor als magazijn, onderhoudswerkplaats en kantoorruimte echter zinvol.

Beroepen met verplichte werkplaatsbehoeften

Dit soort vakbekwame beroepen vereist een goed uitgeruste werkplaats om zinvol te kunnen werken. Zo moeten timmerlieden, timmerlieden en trapbouwers hun producten vervaardigen met complexe apparatuur. Hooguit assembleert en assembleert de klant het bijna afgewerkte eindproduct. Andere beroepen zoals verwarmingstechnici, elektronicatechnici, installatiemonteurs of mechatronicatechnici hebben hun bedrijfspand nodig om reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die niet of alleen goedkoop bij de klant kunnen worden uitgevoerd. Een speciale rol wordt gespeeld door geschoolde beroepen waarin de service aan de klant wordt geleverd. In dit geval is het bedrijfspand ook een plaats van ontmoetingen met klanten en moet het, naast de naleving van praktische en veiligheidsgerelateerde aspecten, ook een aangename omgeving voor klanten bieden. Voorbeelden hiervan zijn het kappersvak, de audioloog of opticien.

Werkplekverordening en regels voor gezondheid en veiligheid op het werk

De wettelijke basis voor de veiligheidsmaatregelen die in het ambachtelijke bedrijf moeten worden geïmplementeerd, zijn de Werkplekverordening (ArbStättV) en de Technische regels voor werkplekken (ASR). De ArbStättV is vrij algemeen en kort, maar schetst alle belangrijke aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk op zijn huidige 18 pagina’s. Deze verordening is niet alleen van toepassing op ambachtelijke werkplaatsen, maar ook op kantoren en andere bedrijven en bedrijfsafdelingen. Vooral grotere bedrijven die een eigen kantoor hebben, moeten daarom ook aandacht besteden aan de implementatie in deze ruimtes. De naleving van deze verordening kan onaangekondigd worden gecontroleerd. In geval van niet-naleving bestaat het risico van sluiting van het bedrijf totdat de vereisten zijn geïmplementeerd.

De ASR onderbouwt de eisen van de ArbStättV met concrete informatie. Deze zijn gebaseerd op vakkennis, arbeidspsychologische rapporten en ergonomische onderzoeken. De ASR zijn geen wettelijke voorschriften, maar een gids voor bedrijven over hoe ze de ArbStättV kunnen implementeren. Het staat bedrijven vrij om af te wijken van de ASR, maare ArbStättV wordt niettemin geïmplementeerd en in geval van schade kan de implementatie van de ArbStättV door het bedrijf worden bewezen. Door u zo goed mogelijk aan de in de ASR gespecificeerde maatregelen te houden, krijgt u een hoge mate van rechtszekerheid en profiteert u ook van de opgebouwde kennis en ervaring van tal van beveiligingsexperts.

Eisen voor bedrijfspanden

De eisen van de ArbStättV regelen de meest uiteenlopende veiligheidsgerelateerde gebieden van een bedrijf, die hier in detail worden opgesomd.

Afmetingen van de ruimte en ventilatie

Voor veilig en efficiënt werken hebben vakmensen voldoende ruimte nodig. Daarom adviseert de ASR een minimum vloeroppervlak per werkplek van 8 m², dat wordt verhoogd met 6 m² voor elke extra werknemer. Het luchtvolume van de ruimte moet minimaal 12 m³ per werknemer zijn voor sedentaire activiteiten, 15 m³ voor staande activiteiten en 18 m³ voor zware fysieke activiteiten. Er moet worden gezorgd voor voldoende luchtcirculatie, met name tijdens schilderwerkzaamheden, kappers of soortgelijke activiteiten en bij een hoge luchtvochtigheid. Niet-rokers moeten ook worden beschermd tegen tabaksrook.

De hoogte van het werkgebied wordt ook voorgeschreven. Voor kamers onder de 50 m² moet de kamerhoogte 2,5 meter zijn, voor 50 – 100 m² 2,75 meter en voor ruimtes van meer dan 100 m² minimaal 3 meter. In de kleinste kamercategorie kan deze kamerhoogte worden teruggebracht tot 2,3 meter als alleen sedentaire activiteiten worden uitgevoerd.

Verlichting

Voldoende licht is absoluut noodzakelijk voor veilig werken. Daglicht heeft de voorkeur en laat binnen door voldoende grote ramen of dakramen, waarbij direct zonlicht moet worden onderbroken door jaloezieën of andere zonwering. De ASR beveelt een doorschijnend oppervlak aan dat overeenkomt met 10 procent van de totale oppervlakte. Als dit niet mogelijk is voor de werkplaats, moeten pauzeruimtes voldoende natuurlijk licht hebben. Afhankelijk van het type ruimte moet kunstlicht voldoende lichtintensiteiten hebben, die variëren tussen 50 lux (opslagruimtes) en 500 lux (kantoren en houtbewerkingsmachines).

Omgevingstemperatuur

Operatiekamers moeten een voldoende hoge kamertemperatuur hebben. Dit is ongeveer 20 graden Celsius bij zittend werken, terwijl het iets lager kan zijn bij staand werken. Voor zwaar lichamelijk werk is een kamertemperatuur van 12 graden Celsius voldoende. Bij temperaturen boven de 26 graden moet een bedrijf zorgen voor voldoende drank. Werken in hitte, d.w.z. boven de 30 graden Celsius, vereist een risicobeoordeling, werken boven de 35 graden Celsius is niet toegestaan zonder een sluier van water of beschermingsmiddelen.

Sanitaire voorzieningen

De ASR biedt duidelijke regels voor de sanitaire voorzieningen. Er moeten toiletten aanwezig zijn in geval van zeer vervuilende activiteiten. De ruimtes moeten minimaal 2,5 meter hoog zijn en, in het geval van bedrijven met vijf of meer werknemers, gescheiden zijn naar geslacht. Zij mogen niet worden misbruikt als opslagruimte en moeten hygiënisch zijn en aan het zicht worden onttrokken. Het aantal toiletten en wasfaciliteiten moet voldoende zijn (het exacte aantal is afhankelijk van het aantal werknemers) en ze mogen niet meer dan 100 meter van de werkplek verwijderd zijn.

Brandbeveiliging en eerste hulp

Voor brandbeveiliging (oplosmiddelen, brandstoffen, enz.) moeten brandbare stoffen tot een minimum worden beperkt en zo veilig mogelijk worden opgeslagen. Magazijnen voor gevaarlijke stoffen moeten brandwerende wanden en deuren hebben. Brandmelders moeten worden geïnstalleerd en het gevaar aangeven met lichtsignalen en akoestische signalen. Bovendien moeten brandblusmiddelen in voldoende aantallen beschikbaar zijn. Dit kunnen NBC brandblussers, brandbeveiligingsdekens of bluszand zijn. De minimumhoeveelheid is afhankelijk van het basisareaal van het bedrijf. De brandvertragers moeten duidelijk zichtbaar en onmiddellijk bij de hand zijn. Deze brandvertragers moeten om de twee jaar gecontroleerd worden door een gespecialiseerd bedrijf. Ook bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet een brandblusser bij de hand zijn. Duidelijk bewegwijzerde vluchtroutes, die ook in het donker te zien zijn, moeten voldoende nooduitgangen en alternatieve vluchtroutes in bedreigde gebieden beschikbaar zijn.

Om in geval van nood snel eerste hulp te kunnen verlenen, moeten er voldoende EHBO-kits beschikbaar zijn. Deze moeten zichtbaar worden opgehangen en mogen zich niet meer dan 100 meter van de werkplek bevinden. Er moet minstens één EHBO-kit zijn voor elke 50 werknemers. In geval van gebruik moeten gebruikte consumptiegoederen onmiddellijk worden vervangen. Ook de vervaldata moeten in acht worden genomen.

Juiste keuze van bedrijfsruimte

Om de ArbStättV te implementeren, moet u uw bedrijfspand zorgvuldig kiezen. Het vloeroppervlak moet niet alleen voldoen aan het huidige aantal medewerkers, maar ook voldoende ruimte laten voor uitbreiding. Vluchtroutes moeten structureel beschikbaar zijn of gecreëerd worden. Vooral voor bedrijfspanden op de bovenste verdiepingen zijn buitentrappen of andere vluchtsystemen handig. Raamroosters mogen vluchtwegen niet belemmeren. Daarnaast moet er een brandveilige ruimte zijn voor gevaarlijke stoffen. Praktische aspecten zoals bouwprijzen, lokale nabijheid van klanten of geluidsoverlast door exploitatie spelen ook een rol.

Beeld: JenkoAtaman / stock.adobe.com

Deel artikel: